Chepkitale Indigenous People Development Project (CIPDP)

CIPDP on Chepkitalen ogiekien vuonna 2003 rekisteröity kenialainen kansalaisjärjestö. Sen tavoitteena on varmistaa Chepkitalen ogiekien oikeuksien toteutuminen. Pääpaino on maaoikeuksissa, sillä ogiekien häätö heidän perinteiseltä asuinalueeltaan on johtanut myös elinkeinojen, kulttuurin ja metsien kärsimiseen. CIPDP:n vaikuttamistyö perustuu Kenian vuonna 2010 voimaan tulleeseen perustuslakiin, jossa tunnustetaan marginalisoitujen yhteisöjen oikeudet. CIPDP:n työ on viime vuosina keskittynyt seuraaviin prosesseihin: i) Mt. Elgonin maakunnan päätöslauselma yhteisömaan omistuksen siirtämisestä yhteisölle, ii) ogiekien yhteisösäännöstön laadinta ja yhteisöpartiolaisten kouluttaminen niiden toimeenpanon vahvistamiseksi, iii) yhteistyö Kansallisen maakomission (NLC) kanssa yhteisöjen maaoikeuksia koskevissa lakialoitteissa, iv) yhteinen vaikuttamistyö muiden Kenian metsistä riippuvaisten alkuperäiskansojen kanssa metsämaaoikeuksiin ja lainsäädäntöön liittyen. Chepkitalen ogiekeja on noin 5 000 ja heidän perinteinen alueensa kattaa 178 000 hehtaaria.
CIPDP on verkostoitunut sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla samojen teemojen parissa työskentelevien toimijoiden kanssa. Se koordinoi kenialaista Forest Indigenous Peoples Networkiä (FIPN) ja tekee yhteistyötä Sengwer Indigenous Peoples Programin (SIPP), Katiba Instituten ja Ogiek Peoples Development Projectin kanssa. Se työskentelee läheisessä yhteistyössä brittiläisen Forest Peoples Programmen (FPP) kanssa ja on International Land Coalitionin (ILC) sekä ICCA Consortiumin jäsen.
 

Country: