Association de Soutien aux Initiatives Communautaires (ASIC)

L’Association de Soutien aux Initiatives Communautaires (ASIC) on toiminut vuodesta 2001. Bamakon lisäksi sillä on toimipisteet Blassa, Kolokanissa, Kitassa ja Tenenkoussa. Toimintateemoina ovat maaseudun kestävät elinkeinot ja terveys ja ympäristökysymykset. ASIC on jäsen useissa malilaisissa järjestöverkostoissa, myös ilmastojärjestöjen verkostossa Reso Climat.

Country: