Energian saatavuuden turvaaminen aurinko-tuuli-hybridivoimalalla ja energiasuunnitelulla Nepalin Mustangin piirikunnassa

Hankkeen keskiössä on 5 kilowatin tehoisen aurinko-tuulihybridivoimalan ja piensähköverkon rakentaminen kolmen kylän (yhteensä 54 kotitaloutta ja 250 asukasta sekä yhteisö-, koulu- ja hallintorakennukset) sähköistämiseksi Lo Manthangin maalaiskunnassa Nepalin pohjoisosan Mustangin piirikunnassa. Hyvin syrjäisen sijainnin ja vaativan maaston vuoksi alueella ei ole valtakunnanverkkoa, neljässä talossa on ollut pieni aurinkopaneeli.

Pyyntö sähköistämiseksi tuli yhdestä kylästä ja kaksi muuta läheistä kylää valittiin mukaan sähköverkon kapasiteetin hyödyntämiseksi. Sähköistys parantaa yhteisöjen asuinolosuhteita ja mahdollistaa mikroyrittäjyyden. Se vähentää myös polttopuun käyttöä kuivalla vuoristoylängöllä esim. vedenkeiton tarpeisiin. Yhden kilowatin tehoinen tuuliturbiini kootaan muualta hankituista osista paikan päällä, mikä lisää paikallista oppimista ja omistajuutta.

Sähköistyshankkeen toteuttamisesta sekä järjestelmän toiminnasta ja hallinnasta vastaa kylien yhteinen sähköistyskomitea, jonka jäseniksi valitaan vähintään puolet naisia; myös vammaisten henkilöiden osallistuminen hankkeeseen pyritään varmistamaan. Sähköistyskomitea määrittää sähkötariffin, joka voi olla alempi haavoittuvassa asemassa oleville. Myös maalaiskunta osallistuu hankkeen toteuttamiseen ja sen kustannuksiin.

Hankkeeseen kuuluu myös Lo Manthangin kunnan energiasuunnitelman laatiminen Nepalin energialainsäädännön mukaisesti. Hanketoteuttaja fasilitoi suunnitelman tekoa, kouluttaa virkamiehiä ja osallistaa kunnan asukkaat ja yritykset suunnitelman laadintaan. Tuloksena on tiekartta kunnan energiahuollon kehittämiseksi vaadittavine investointitarpeineen. Suunnitelma hyödyttää kunnan kaikkia 1899 asukasta.

Hankkeen toteuttajataho on People, Energy and Environment Development Association (PEEDA) -järjestö (http://www.peeda.net), joka on vuodesta 1997 lähtien työskennellyt uusiutuvan energian ja maaseudun kehityksen parissa. PEEDA avustaa hankkeen teknisessä toteuttamisessa Energy, Environment Research and Development Centre (EERDC) –järjestö. Samat järjestöt toteuttivat Siemenpuun tukeman hankkeen myös vuosina 2018-2019 toisessa saman kunnan kylässä.


 
Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
31.5.2021
Ohjelma: Tilijärjestö: People, Energy and Environment Development Association (PEEDA) Myönnetty tuki: 42 000€ Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
12kuukautta