Uusiutuvan energian (mikrovesivoima) pienhanke Nepalin Taplejungin piirikunnassa

Hankkeen keskiössä on 12 kilowatin tehoisen mikrovesivoimalan rakentaminen rakentaminen Ghatte Khola –joen varteen sähkön tuottamiseksi Mikwaholan maalaiskunnan 5. kylään Itä-Nepalin Taplejungin piirikunnassa. Voimalalla sähköistetään 75 kotitaloutta, joissa asuu 412 etnisiin sherpa- ja limbu-vähemmistöihin kuuluvaa ihmistä, sekä kaksi koulua ja terveysasema. Syrjäisen kylän sähköistämistä ehdotti kunta. Hanke on hyvin linjassa Nepalin uusiutuva energian pienverkkoja koskevan ohjelman kanssa. Hankkeesta on jo tehty toteutettavuusselvitys.

Sähköistyksellä korvataan kerosiinin käyttöä valaistuksessa ja polttopuun käyttöä etenkin veden keittämisessä. Kuuman veden tarve vuoristossa noin 2000 metrin korkeudessa on suuri, joten polttopuun käyttöä korvataan hankkeen myötä noin 10 kg kotitaloutta kohden päivässä, mikä vähentää metsien kulumista, parantaa talojen sisäilmaa ja vähentää naisten työtaakkaa.

Hankkeen odotetaan lisäävän myös uusia toimeentulon muotoja, koska sähköä voidaan käyttää myös viljamyllyssä, puusepänverstaassa, koulun tietokoneluokassa ja kasveista tehtävän paperin valmistuksessa. Kyläläisiä koulutetaan mikroyrittäjyydessä.

Hankkeen toteuttamiseen ja rahoittamiseen osallistuvat sekä maalaiskunta että itse yhteisö. Voimalan tulee omistamaan ja sitä käyttämään kyläläisten (vähintään 50% naisia) muodostama sähköistyskomitea, joka määrittää myös sähkötariffin. Järjestelmän käyttöä ja huoltamista varten koulutetaan kyläläisten keskuudestaan valitsemat henkilöt.

Hankkeen toteutusta koordinoi yksi Itä-Nepalin johtavista järjestöistä, Namsaling Community Development Centre (NCDC, http://ncdcilam.org.np/). NCDC perustettiin vuonna 1984 fasilitoimaan yhteisöjen omavaraisuutta tukevia aloitteita, ja tähän päivään mennessä järjestö on toteuttanut noin 260 mikrovesivoimalaa, tuoden sähköt noin 18 000 kotitaloudelle.

 

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
31.5.2021
Ohjelma: Tilijärjestö: Namsaling Community Development Center (NCDC) Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
5kuukautta