Uusiutuvan energian (mikrovesivoima) pienhanke Nepalin Taplejungin piirikunnassa

Hankkeessa rakennettiin 15 kilowatin tehoinen mikrovesivoimala Ghatte Khola –joen varteen sähkön tuottamiseksi Mikwaholan maalaiskunnan 5. kylään Itä-Nepalin Taplejungin piirikunnassa. Voimalalla sähköistettiin 75 kotitaloutta, joissa asuu 412 sherpa- ja limbu etnisiin vähemmistöihin kuuluvaa ihmistä, sekä kaksi koulua ja terveysasema. Syrjäisen kylän sähköistämistä ehdotti kunta. Hanke on hyvin linjassa Nepalin uusiutuva energian pienverkkoja koskevan ohjelman kanssa. Voimalaan johdetaan vain pieni osa Ghatte Kholan virtaamasta.

Sähköistyksellä korvattiin kerosiinin käyttöä valaistuksessa ja polttopuun käyttöä etenkin veden keittämisessä. Kuuman veden tarve vuoristossa noin 2000 metrin korkeudessa on suuri, joten polttopuun käyttöä korvataan hankkeen myötä noin 10 kg kotitaloutta kohden päivässä, mikä vähentää metsien kulumista, parantaa talojen sisäilmaa ja vähentää naisten työtaakkaa.

Hanke lisää myös uusia toimeentulon muotoja, koska sähköä voidaan käyttää myös viljamyllyssä, puusepänverstaassa, koulun tietokoneluokassa ja kasveista tehtävän paperin valmistuksessa. Kyläläisiä koulutettiin mikroyrittäjyydessä ja uusia yrityksiä perustettiin kuusi.

Hankkeen toteuttamiseen ja rahoittamiseen osallistuivat sekä maalaiskunta että itse yhteisö. Voimalan omistaa ja sitä käyttää kyläläisten muodostama sähköistyskomitea (jossa vähintään 50% naisia), joka määrittää myös sähkötariffin. Järjestelmän käyttöä ja huoltamista varten koulutettiin kyläläisten keskuudestaan valitsemat henkilöt.

Hankkeen toteutusta koordinoi yksi Itä-Nepalin johtavista järjestöistä, Namsaling Community Development Centre (NCDC, http://ncdcilam.org.np/). NCDC perustettiin vuonna 1984 fasilitoimaan yhteisöjen omavaraisuutta tukevia aloitteita, ja tähän päivään mennessä järjestö on toteuttanut noin 260 mikrovesivoimalaa, tuoden sähköt noin 18 000 kotitaloudelle.

 

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
31.5.2021
Ohjelma: Tilijärjestö: Namsaling Community Development Center (NCDC) Myönnetty tuki: 46 000€ Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
5kuukautta