Teemat lyhyesti

Siemenpuun vaihtuvat teemakokonaisuudet liittyvät lähinnä tiedotukseen, ja ne näkyvät etenkin säätiön julkaisuissa ja tapahtumissa. Uusimpia teemoja ovat paikallisyhteisöt ja Buen Vivir.

Buen Vivir

Andien alueen alkuperäiskansoilta peräisin oleva buen vivir -käsite ja  ajattelutapa on puhutellut sosiaalisia liikkeitä eri puolilla Latinalaista Amerikkaa ja vähitellen myös muuta maailmaa. Alkuperäiskansojen liikkeet ovat yleisemminkin nousseet keskeiseksi muutosta innoittavaksi voimaksi.

Kaivannaiset

Mineraalien ja energian kulutus on kiihtynyt rajusti viime vuosina. Kaivannaisala on globaalisti yksi suurimmista maakaappauksia aiheuttavista tekijöistä. Monet paikallisyhteisöt ja alkuperäiskansat kysyvät, onko kaivosyhtiöillä todella oikeus käyttää hyväkseen heidän perinteisiä maitaan.

Metsä

Metsäkato on edelleen yksi merkittävimmistä globaaleista ja paikallisista ympäristöongelmista. Metsien mukana katoaa eliölajeja, maisemia ja luonnonympäristöjä. Varsinkin Etelässä hakkuut uhkaavat luonnon ohella myös ihmisten elämänmuotoja ja kulttuureja.

Paikallisyhteisöt

Paikallisyhteisöt ovat Siemenpuun toiminnan keskiössä. Vuoden 2015 alussa Siemenpuu julkaisee uuden osan julkaisusarjassaan, ja sen teemana on Alkuperäiskansat ja paikallisyhteisöt – ilmaisutapojen löytäminen omien oikeuksien määrittämiseksi. Julkaisu toteutetaan tarinakokoelman muodossa. 

Pakkosiirrot

Joidenkin arvioiden mukaan tämän vuosikymmenen aikana häädetään 150 miljoonaa ihmistä suurten kehityshankkeiden tieltä, heistä 80 prosenttia kehitysmaissa. Varovaistenkin arvioiden mukaan maapallolla saattaa vuonna 2050 olla myös yli 200 miljoonaa ilmastopakolaista.

Vesi

Vesi on elämänehto kaikkialla maailmassa. Monilla sitä ei ole riittävästi perustarpeisiin, toisilla yllin kyllin. Vesikriisin perimmäiset syyt ovat syvällä modernin teollisen yhteiskunnan rakenteissa. Kamppailu vedestä on ennen kaikkea kamppailua ekologisesta demokratiasta ja oikeudenmukaisuudesta.