Barconnie-Harmonvillen yhteisömetsän mahdollistavassa hallinnassa voimaannuttaminen

Hankkeessa järjestetään työpaja Barconnie-Harmonvillen yhteisömetsän suojelun vahvistamisesta ja toimeentulomahdollisuuksien monipuolistamisesta, pystytetään metsien suojelusta kertovia tauluja ja vahvistetaan yhteisömetsän hallintaorganisaation roolia ja vastuita. Yhteisölle hankitaan kalastusvälineitä proteiinipitoisen ravinnon saatavuuden ja toimeentulon parantamiseksi, jotta metsään kohdistuva paine vähenee ja edistetään yhteisöpohjaista metsien suojelua. Yhteisömetsän hallintaelimelle järjestetään koulutusta tilastoinnissa ja kirjanpidossa kalastuksesta saatavien varojen hallinnoimiseksi. Yhteisöjen kanssa kehitetään kestävyyssuunnitelma toteutusta ja seurantaa varten. Tilastointia ja kirjanpitoa sekä kestävän kehityksen suunnitelmaa koskevat seurantakokoukset järjestetään mentoroinnin vahvistamiseksi ja yhteisöjen sitoutumisen ja hankkeen vaikutusten varmistamiseksi. Lisäksi järjestetään työpajoja, joissa vahvistetaan naisten roolia ja osallistumista metsien suojeluun ja sidosryhmien osallistamiseen, kasvatetaan tietoa metsien suojelusta ja laaditaan metsiensuojelun ja turvaamisen säännöt yhteisötasolle. Tarsuessa, Sinoen läänissä, järjestetään Timby-koulutus ja toimitetaan älypuhelimia yhteisön jäsenille, jotta he voivat osallistua tiedonkeruuseen ja täyttää SDI:n Timby-tietokantaan tietoa.

Hankkeen tavoitteena on hyvin hoidettu ja toimiva yhteisöpohjainen metsien suojelu Barconnie-Harmonvillen yhteisömetsäluvan alueella (123 ha). Innovatiivisessa lähestymistavassa yhdistetään tulonhankinta olemassa olevista elinkeinoista ja samalla edistetään kestävää yhteisöpohjaista metsänhoitoa. Barconnie-Harmonville -yhteisön metsäalueen haasteita ovat tällä hetkellä pienmetsätuotteiden kestämätön korjuu, samoin kuin laittomat puunkaatajat ja hiilentuottajat, jotka tunkeutuvat metsään ja saavat aikaan metsäkatoa.

Hankkeen välittömät hyödynsaajat koostuvat Barconnie-Harmonville –yhteisömetsän hallintaelimen 100 jäsenestä Grand Bassan maakunnassa. Epäsuoria hyödynsaajia ovat alueen 16 500 asukasta sekä Sinoen maakunnan Tarsue-yhteisön 3 256 asukasta, jotka saavat jatkotukea metsien seurantaan. Hankkeen toteuttaa Sustainable Development Institute (SDI, www.sdiliberia.org).

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
15.4.2020
Ohjelma: Tilijärjestö: Sustainable Development Institute (SDI) Myönnetty tuki: 66 000€ Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
16kuukautta
Teema: Tagit: