Aurinkosähkön kehittäminen Nossombougoun maaseutukunnassa Malissa

Hankkeessa sähköistettiin aurinkosähköllä kaksi äitiysklinikkaa (Tamani Soban ja Ouralan kylissä). Kylissä ei ole sähköverkkoa.  Hanke vahvisti myös terveydenhuollon paikallista hallintaa ja omistajuutta sekä lisäsi tietoisuutta uusiutuvasta energiasta. Toiminnot oli suunniteltu kyläläisten aloitteesta ja yhdistetty samaksi hankkeeksi kylien läheisyyden takia. 

Äitiysklinikoille asennettiin valaistuksen lisäksi jääkaapit rokotteiden säilyttämistä varten sekä vedenlämmitysjärjestelmä. Klinikoiden työtä koordinoivalle kyläläisten komitealle annettiin koulutusta laitteiden käyttöön ja huoltoon. Sähköistämisellä parannettiin klinikoiden hygieniaa mikä edesauttaa erityisesti klinikkojen pääkäyttäjien äitien ja vastasyntyneiden terveydentilaa. Merkittävä hyöty on myös sähköistämisen mahdollistama kylmäsäilytyksestä rokotteiden ja lääkkeiden saatavuuden lisäämiseksi koko kylälle. Hankkeen suoriksi hyödynsaajiksi hanketoteuttaja laski hankkeen aikana klinikan tason paranemisesta hyötyneet henkilöt (461 naista ja 200 miestä; joista 18 vammaisia). Jatkossa sähköistäminen hyödyntää erityisesti Tamani Soban ja Ouralan kylien hedelmällisessä iässä olevia klinikoiden palveluja erityisesti käyttäviä naisia (arviolta 1784 henkilöä).  Hankkeessa toteutetut radio-ohjelmat saavuttivat useita tuhansia kuntalaisia, näistä kyselytutkimuksen avulla on arvioitu reilun 1600 henkilön tiedollisen kapasiteetin vahvistuneen merkittävästi.  AMAPIL toteutti hankkeen yhdessä kylien asukkaiden, Nossombougoun kunnallishallinnon ja kunnan terveydenhuoltoyhdistyksen ASACOn (l’Association de Santé Communautaire) kanssa.

 

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
11.4.2019
Ohjelma: Tilijärjestö: Association Malienne pour l’Appui et la Promotion des Initiatives Locales (AMAPIL) Myönnetty tuki: 17 000€ Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
12kuukautta

Toteutunut omavastuusprosentti

12.50 %
Tagit: