Rannikkoyhteisö, mangrovenhallinta ja toimeentulo

Hankkeessa lisätään kohdealueen asukkaiden tietoisuutta mangrovemetsien tärkeydestä, ennallistetaan mangrovemetsiä kahdessa kohdekylässä, vahvistetaan kylien kalastajien osuuskuntien kapasiteettia, koulutetaan kalastajia kalankasvatuksessa, jalostuksessa ja markkinoinnissa sekä tarjotaan heille intensiivistä neuvontaa ja ohjausta. Hankkeen myötä alueen mangrove-ekosysteemin laadun odotetaan paranevan ennallistamisen ja kestävämmän hallinnan avulla, sillä neljän mangrovehehtaarin ennallistamisen, paikallisyhteisöjen ympäristötietoisuuden kehittymisen ja ennallistamis- sekä hallintakapasiteetin paranemisen odotetaan vaikuttavan myönteisesti kahden kylän 3 109 hehtaarin mangrovemetsiin. Kalastajien tulojen ja toimeentulon odotetaan paranevan kalankasvatuksen, jalostamisen ja markkinoinnin kehittämisen avulla, sillä kaksi kalastajaryhmää koulutetaan niissä ja perustetaan molempiin kyliin kalankasvatuksen ja jalostamisen oppimistilat. Toiminnasta hyötyvät kahden kalastajaryhmän noin 40 jäsentä sekä kahden kohdekylän yhteensä 2 566 asukasta. Kohdekylät ovat Torosiaje Jaya ja Siduwonge Pohuwaton alueella, Gorontalon provinssissa Pohjois-Sulawesilla.

Mangrovemetsät ovat tärkeitä alueen asukkaiden toimeentulolle, sillä kalat ja äyriäiset tarvitsevat niitä lisääntyäkseen ja ne suojaavat sään ääri-ilmiöiltä. Ne myös sitovat hiiltä kolminkertaisesti verrattuna sademetsiin. 2/3 Gorontalon noin 24 000 hehtaarin mangrovemetsistä on pahoin kärsinyt hakkuista erityisesti kalankasvatusaltaiden rakentamiseksi, eikä paikallishallinto pysty valvomaan suojelumääräysten noudattamista. Kyläläiset hakkaavat metsiä köyhyyden vuoksi, eivätkä he pysty estämään ulkopuolisia raivaajia. Hankkeessa kalastajia koulutetaan kalankasvatuksessa, jalostamisessa ja markkinoinnissa, jotta he saisivat nykyisellään alihintaan myymästään saaliista paremman elannon.

Hankkeen maa tai alue : Indonesia Tilijärjestö: Jaring Advokasi Pengelolaan Sumberdaya Alam (JAPESDA) Hanke hyväksytty: 5.11.2018 Myönnetty tuki: 42 000 € Hankkeen toteutusaika: 12/2018 - 10/2020 Rahoituskokonaisuus: Metsä- ja rannikkoekosysteemien suojelu ja kestävä käyttö