Agroekologia ja sukupuolten välinen oikeudenmukaisuus välineinä maahan sidotuille ratkaisuille

Justiça Ambiental edistää hankkeessa maatalouden kestäviä agroekologisia käytäntöjä välineenä haavoittuvimpien yhteisöjen ruokaturvan vahvistamiseksi ja ympäristön suojelemiseksi. Samalla pyritään vahvistamaan yhteisöjen edellytyksiä mukautua muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin.

Hanke keskittyy kahteen alueeseen Mosambikissa: Biodiversiteetiltään rikkaalla Mount Mabun metsäalueella asuvat neljä yhteisöä Zambezian maakunnassa sekä Gazan maakunnan Xai-xain piirikunnan alueella elävät yhteisöt. Mount Mabun metsäalueella yhteisöt ovat pyrkineet saamaan virallistetut hallintaoikeudet metsäalueisiinsa ja perustamaan näistä ainutlaatuisista metsistä tunnustettu yhteisösuojelualue.

Ensin mainitulla alueella on JA!n tuella muodostettu kahdeksan järjestöä, joista neljä on naisjärjestöjä. Tässä hankkeessa näitä järjestöjä – erityisesti naisjärjestöjä – vahvistetaan edelleen antamalla niille agroekologista koulutusta ja tukemalla siemenpankkien muodostamista sekä metsistä saatavien lääkeyrttien keräystä. Myös yhteisösuojelualueen muodostamista pyritään edistämään järjestämällä kokouksia yhteisöissä, niiden välillä ja viranomaisten kanssa.

Xai-xain alueella paikalliset yhteisöt ovat JA!n tuella vuosia puolustaneet viljelysmaitaan, jotka on Mosambikin valtiojohdon hyväksynnällä annettu kiinalaisrahoitteisen Wanbaon riisifarmin haltuun. Paikalliset ryhmät ovat kuitenkin saaneet kamppailunsa kautta osan maista takaisin haltuunsa. Osana tätä kamppailua Xai-xain naisviljelijät ovat järjestäytyneet ja hiljattain virallistaneet toimintansa.  Siemenpuun hanketukea käytettäisiin pieniin paikallistason hankkeisiin sekä agroekologiaan ja hankehallinnolliseen kouluttamiseen. Kouluttamisen tueksi kaikkiin viiteen yhteisöön muodostetaan esittelypalstat uusien viljelymenetelmien toteutuksen havainnollistamiseksi. Viljelijänaisten järjestön toimintaa pyritään vahvistamaan myös yhteisöjen välisen kokemustenvaihdon kautta.

Lisäksi hankkeen puitteissa julkaistavassa kuvakirjassa dokumentoidaan paitsi hankealueiden, niin myös laajemmin Mosambikin maaseudun naisten kokemuksia ja toimintaa yhteisöjen tulevaisuuden hyväksi. Hankkeen puitteissa järjestetään myös eteläistä Afrikkaa koskeva strategiakokous, jossa hahmotellaan, millainen olisi afrikkalainen ekofeministinen oikeudenmukainen siirtymä ekologiseen demokratiaan.

Hankkeessa on yhteensä yli 2600 suoraa hyödynsaajaa yhteensä viidessä eri yhteisössä.

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
3.12.2018
Ohjelma: Tilijärjestö: Justiça Ambiental (JA!) Myönnetty tuki: 50 000€ Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
24kuukautta

Toteutunut omavastuusprosentti

28.00 %
Teema: Tagit: