Alkuperäiskansojen parannusperintöjen ja metsäoikeuksien edistäminen Intian läntisissä osavaltioissa

Hankkeen keskiössä on Intian metsäoikeuslakiin (Forest Rights Act, 2006) pohjautuvien metsien yhteisöoikeuksien rekisteröinnin tukeminen ja yhteisöjen metsien ja muiden luonnonvarojen hallintajärjestelmien aikaansaamisen tukeminen. Osana tätä toimintaa vahvistetaan paikallistoimijoiden kykyä (mm. lainsäädännöllistä valmiutta) vastata resurssioikeuksien rikkomiseen, vahvistetaan rekisteröintien perustana olevia resurssikartoituksia, nostetaan esiin metsäoikeuslain soveltamisen onnistuneita esimerkkejä ja vahvistetaan kansalaisyhteiskunnan yhteistyötä toiminnan edistämiseksi.
Lisäksi hankkeessa laajennetaan tukea läntisen Intian perinneparantajien (gunien) ja heidän osaamisensa kartoittamiseksi, dokumentoimiseksi sekä keskinäisen ja viranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön lisäämiseksi. Gunien toimintaa pyritään virallistamaan vallitsevan lainsäädännön puitteissa, heidän erityisosaamisiaan nostamaan esiin eri kanavia käyttäen ja yleistä terveydenhuollon saatavuutta parantamaan gunien tarjoamien palvelujen osalta.
Hankkeessa annetaan koulutusta, tehdään metsäoikeustoimintaan ja perinneparannukseen liittyviä vierailukäyntejä, pidetään alueelliset työpajat sekä metsäoikeuksiin että perinneparannuksen edistämiseen liittyen sekä tuetaan perinneparantajien järjestäytymistä toiminnan kehittämiseksi, laadun turvaamiseksi ja palvelujen saatavuuden vahvistamiseksi.
Metsäoikeustyön piirissä hankkeessa keskitytään erityisesti 50 kylään, joista 30 sijaitsee eteläisessä Rajasthanissa, 10 Madhya Pradeshissa ja 10 Gujaratissa. Hankealueilla on yhteensä n. 40000 asukasta. Hankkeessa koulutetaan 80 henkeä metsäoikeuslain toimeenpanon tukitoimiin, pyritään laatimaan 40 uutta yhteisöjen metsäoikeusrekisteröinnin hakemusta, antamaan koulutusta 40 perinneparantajalle sekä tukemaan heidän osavaltioittaista järjestäytymistään. Lisäksi hankkeessa laaditaan viisi biokulttuurista yhteisöpöytäkirjaa.
Hanketoiminnoilla pyritään tavoittamaan n. 5000 ihmistä sekä saamaan rekisteröityjen metsäoikeuksien piiriin lisää vähintään 800 ha adivasien asuinalueita.

Hankkeen maa tai alue : India Tilijärjestö: Jagran Jan Vikas Samiti (JJVS) Hanke hyväksytty: 5.6.2018 Myönnetty tuki: 24 500 € Hankkeen toteutusaika: 06/2018 - 08/2019 Rahoituskokonaisuus: Metsäyhteisöjen biokulttuuriset oikeudet