Adivasien yhteisöllisten metsäoikeuksien toimeenpanon tuki Intian eteläisissä osavaltioissa

Hankkeen keskiössä on Intian metsäoikeuslainsäädännön (The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006) toimeenpanon tukitoimet erityisesti yhteisöllisten metsäoikeuksien osalta. Yhteisöllisten oikeuksien rekisteröinti on edennyt erittäin vaatimattomasti myös tämän hankkeen keskeisillä alueilla Etelä-Intiassa (Karnatakassa, Keralassa ja Tamil Nadussa). Viime vuosina on Intian valtion metsäpolitiikassa tullut tarkasteluun myös sellaisia uusia aloitteita, jotka luovat vakavan varjon adivasiyhteisöjen metsäoikeuksien toimeenpanon jatkolle – ja Intian alkuperäiskansojen kansainvälisten sopimusten mukaisten oikeuksien toteutumiselle. Tällaisia aloitteita ovat mm. metsäalueiden kompensaatiorahoituksen käyttöä ohjaavat asetukset, jotka uhkaavat saattaa yhteisöjen yhteiset metsäalueet keskusjohtoisen hallintobyrokratian ja teollisvetoisen monokulttuuritalouden piiriin – vastoin metsäoikeuslainsäädännön periaatteita.

Tämä hanke pohjautuu hankeosapuolten aiemmin tahoillaan tapahtuneeseen hanketoimintaan. Edellisellä jaksolla perhekohtaisten oikeuksien hakuprosessi on saanut hyvää kantavuutta. Tässä hankkeessa pyritään edistämään adivasien yhteisöllisten metsäoikeuksien toteutumista aiempaa syvemmän yhteistyön puitteissa. Tarkoitus on tukea yhteisöjä metsäoikeuksien rekisteröinnin hakuprosessissa sekä oikeuksiin pohjautuvien metsien kestävien hallintasuunnitelmien laadinnassa. Hankkeen keskeisenä tarkoituksena on vahvistaa adivasiyhteisöjen ja -organisaatioiden sekä kyläneuvostojen omia edellytyksiä oikeuksiensa puolustamiseksi. Yhteistyötä tehdään ja toimivia kehittämismalleja jaetaan myös eri osavaltioissa olevien hankealueiden välillä.

Oikeuksien avulla saavutetun hallinnallisen turvan pohjalta kyetään myös hankkeessa vahvistamaan adivasiperheiden toimeentulon perustaa mm. metsätuotteiden jalostusta ja kauppaa kehittämällä. Lisäksi hankkeessa tarjotaan koulutusta ja tukea luonnonmukaisen maatalouden tuottavuuden parantamiseksi.

Hankkeessa pyritään myös vahvistamaan adivasien omien liikkeiden ja niiden puolesta toimivien järjestöjen yhteistyötä erityisesti eteläisissä osavaltioissa, mutta myös kansallisella tasolla. Keskiössä on kansallisen National Adivasi Alliancen toiminnan jatkon suunnittelu Siemenpuun verkostolle kohdistuneen rahallisen tuen päättyessä vuoden 2019 lopussa.

Hankkeen maa tai alue : India Tilijärjestö: Coorg Organisation for Rural Development (CORD) Hanke hyväksytty: 5.6.2018 Myönnetty tuki: 53 500 € Hankkeen toteutusaika: 06/2018 - 07/2019 Rahoituskokonaisuus: Metsäyhteisöjen biokulttuuriset oikeudet