Alueellinen yhteistyö adivasien yhteisöllisten metsä- ja toimeentuloa koskevien oikeuksien hyväksi

Hankkeen keskiössä ovat Intian metsäoikeuslainsäädäntöön pohjautuvien yhteisömetsäoikeuksien toimeenpanon yhteisöjen sisällä tapahtuvat tukitoimet. Tavoitteena on se, että kaikissa hankealueen kylissä metsäoikeuksien viralliset hakuprosessit tulisivat hoidettua ja yhteisömetsien hallinnan suunnitelmat ja rakenteet saataisiin aikaan. Hankkeessa pyritään mm. varmistamaan, että lain toimeenpanon yhteydessä tehtävät aluerajaukset ovat asianmukaisesti ja yhteisöjen hyväksyttävissä olevilla tavoilla tehtyjä.

Lisäksi hankkeessa on tarkoitus laatia vähintään 50 kylässä niiden biokulttuurisia resursseja ja oikeuksia linjaavat biokulttuuriset pöytäkirjat (eli protokollat).

Hankkeen perustana on kyläyhteisöjen yhteisöryhmien ja niiden johtajien metsäoikeuksiin liittyvän kapasiteetin kasvattaminen siten, että ne kykenevät hallitsemaan resurssejaan kestävällä tavalla ja vahvistamaan kylien asukkaiden toimeentulon perustaa. Tähän liittyvässä kampanjatyössä nostetaan esiin adivasien omaa kulttuurista perustaa.

Hankkeessa vahvistetaan myös hanketoteuttajien ja adivasiyhteisöjen keskinäistä yhteistyötä ja kokemustenvaihtoa suhteessa muihin NAA-toimijoihin ja eri tason viranomaisiin. Samalla hankkeessa vahvistetaan ja dokumentoidaan kestäviä adivasien toimeentulon muotoja.

Hanke kattaa yhteensä 139 kylää neljän Intian osavaltion alueella (Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand ja Andhra Pradesh). Asukkaita näissä kylissä on n. 52000 yhteensä n. 11500 kotitaloudessa. Muita kuin adivaseja näissä kylissä asuu noin 13000.

Hankkeen toteutuksen kannalta keskeisiä viiteryhmiä ovat myös paikallisviranomaiset, paikallishallinnon demokraattisesti valitut edustajat, kylien metsäoikeuskomiteat sekä yhteisöryhmät, kuten adivasien paikallisryhmät ja naisten oma-apuryhmät.

Hankkeen maa tai alue : India Tilijärjestö: Seba Jagat Hanke hyväksytty: 18.4.2018 Myönnetty tuki: 66 000 € Hankkeen toteutusaika: 04/2018 - 09/2019 Rahoituskokonaisuus: Metsäyhteisöjen biokulttuuriset oikeudet