Kylän sähköistäminen tuuli- ja aurinkovoimalla Nepalin Ylä-Mustangin alueella

Hankkeessa ”Kylän sähköistäminen tuuli- ja aurinkovoimalla Nepalin Ylä-Mustangin alueella” asennetaan tuuli- ja aurinkovoimalla toimiva hybridisähköjärjestelmä hyvin syrjäiseen Chumjungin kylään Ylä-Mustangin kuivalla ylänköalueella Nepalin pohjoisosassa. Yhden kilowatin tehoinen tuulimylly rakennetaan pitkälti paikan päällä nepalilaisista materiaaleista. Varmuutta kylän sähköistykseen tuo 3 kilowatin tehoinen aurinkosähköjärjestelmä.

Suoria hyödynsaajia on 40 kotitalouden 130 ihmistä. Lisäksi hankkeessa sähköistetään kylän koulu. Kylään perustettava sähköistyskomitea ottaa vastuun hankkeesta kylässä ja määrittelee esimerkiksi kotitalouksilta perittävät sähkötariffit.

Hankkeen kehitystavoitteina on hyvin syrjäisen yhteisön sosiaalisen ja taloudellisen aseman parantaminen moderneilla energiapalveluilla sekä esimerkkinä toimiminen tuuli-aurinkohybridijärjestelmästä vastaaville yhteisöille Nepalissa.

Hankkeen välittömiä tuloksia ovat:

  • kylän kotitalouksien ja alakoulun sähköistäminen ja siitä saatavat välittömät hyödyt
  • paikallisten ihmisten kapasiteetti asennetun energiajärjestelmän käyttämiseen ja huoltamiseen

Hankekumppanina on Energy, Environment Research and Development Centre (EERDC) -järjestö, joka pyrkii parantamaan maaseudun asukkaiden elinoloja tarjoamalla kestäviä ja soveltuvia energiaratkaisuja. Tässä hankkeessa se tekee yhteistyötä People Energy and Environment Development Association (PEEDA) -järjestön kanssa, jolla on runsaasti kokemusta energiahankkeiden toteuttamisesta ja paikallisyhteisöjen osallistamisesta niissä. Hanke rahoitetaan yhdessä EKOenergian ilmastorahaston kanssa.

 

Hankkeen maa tai alue : Nepal Tilijärjestö: Energy, Environment Research and Development Centre (EERDC) Hanke hyväksytty: 5.6.2018 Myönnetty tuki: 37 000 € Hankkeen toteutusaika: 07/2018 - 06/2019 Rahoituskokonaisuus: Ilmasto- ja energiaoikeudenmukaisuus