Alianza Biodiversidad: ruokasuvereniteettia rakentamassa

Alianza Biodiversidad haluaa hankkeen kautta myötävaikuttaa keskusteluun ja uusien ajatusmallien rakentamiseen nykyisestä luonnonvarojen kestämättömään ylikäyttöön perustuvasta yhteiskuntamallista irtaantumiseksi. Uuden mallin perustana nähdään agroekologiseen pienviljelyyn perustuva tuotanto, perinnetiedon uudelleenarvottaminen, maatiaissiementen puolustaminen, paikallisten markkinoiden vahvistaminen ja ruokasuvereniteetin rakentaminen. Hanke edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista ja sen torjumista mm. vaalimalla viljelylajikkeiden monimuotoisuutta, lyhentämällä tuotannon kuljetusmatkoja sekä vähentämällä ruoan pakkaamista ja hävikkiä. Hanke edistää ihmisoikeuksien toteutumista, sillä se valtaistaa syrjittyjä alkuperäiskansa- ja pienviljelijöitä, joista useimmat ovat naisia.

Hankkeessa tuotetaan koulutus- ja tiedonvälitysmateriaalia sähköisessä, painetussa ja multimediamuodossa alueen sosiaalisten liikkeiden vahvistamiseksi, analyysi- ja tutkimusmateriaalia strategisista teemoista, eritasoisia ja erilaisissa ympäristöissä toteutettavia koulutuksia sekä paikallisia työpajoja yhteisöjen toiveiden mukaisesti. Konkreettisia tuotoksia ovat mm. etäopintokurssit urbaanista agroekologiasta, ympäristöön liittyvästä kansanterveydestä ja hankesuunnittelusta, Revista Biodiversidad -lehden neljä vuosittaista numeroa espanjaksi ja portugaliksi, Biodiversidadla.org -sivuston ylläpito ja sisällön aktiivinen jakaminen sosiaalisessa mediassa sekä kampanja- ja multimediasivustojen ylläpito.

Hankkeen hyödynsaajia ovat sosiaaliset liikkeet, jotka kamppailevat agroekologiaan perustuvan ruoantuotantomallin puolesta Latinalaisessa Amerikassa. Hankekaudella tavoitteena on saavuttaa 100 pienviljelijäyhteisöä ja 20 maatiaissiemenverkostoa. Pääosa niistä kuuluu alueelliseen pienviljelijäliikkeeseen CLOC-Via Campesinaan, joka on mukana Alianza Biodiversidadissa. Verkkosivuston osalta kohderyhmänä on myös laajempi yleisö, jonka valtamediasta saamaan näkemykseen kehityksestä pyritään vaikuttamaan (150 000 sivustolla vierailijaa kuukausittain). Toinen kohderyhmä ovat poliittiset päättäjät, joihin pyritään vaikuttamaan viljelijäyhteisöjen esitysten mukaisen lainsäädännön tukemiseksi (hankekaudella tähdätään 75:een politiikka-aloitteeseen). Naisten johtajuus, oikeudet ja naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen työ ovat Alianza Biodiversidadin työn keskiössä, sillä CLOC-Via Campesina on naisvaltainen sosiaalinen liike.

Hankkeen maa tai alue : South America, regional Tilijärjestö: Acción por la Biodiversidad (AcBio) Hanke hyväksytty: 22.2.2018 Myönnetty tuki: 80 000 € Hankkeen toteutusaika: 03/2018 - 12/2019 Rahoituskokonaisuus: Maaseudun naiset ja ruokasuvereniteetti