Maata, luonnonvaroja ja toimeentuloa koskevan yhteisöpohjaisen päätöksenteon vahvistaminen: pilottihanke River Cessissä, Liberiassa

Hankkeessa toteutetaan aloitustyöpaja kahden mukana olevan paikallisyhteisön kanssa, kehitetään SDI:n olemassaolevia maankartoitusoppaita, kartoitetaan yhteisöjen maankäyttöä ja luonnonvaroja, dokumentoidaan yhteisöjen maankäytön normeja, kehitetään yhteisöjen tietoisuutta siitä miten toimia maanhankinnasta kiinnostuneiden investoijien suhteen, tuotetaan viestintämateriaalia ja radio-ohjelmia teemasta, analysoidaan hankkeen opit ja jaetaan ne kansallisten sekä kansainvälisten päättäjien kanssa.
Liberia on yksi eniten kansalliselle eliitille ja ulkomaisille sijoittajille maankäyttölupia myöntäneistä Afrikan maista; 25 % maan pinta-alasta. Maata käytetään teolliseen maatalouteen ja metsä- sekä kaivosteollisuuteen, esimerkiksi kumi- ja palmuöljyviljelmiin. Seurauksia ovat paikallisyhteisöjen pakkosiirrot, ympäristötuho, ihmisoikeusloukkaukset, toimeentulon epävarmuus ja maakonfliktit.  Yhteisöt tarvitsevatkin kipeästi juridista neuvontaa, tietoa maidensa hallinnan luovuttamisen seurauksista ja keinoja saada investoijat kunnioittamaan tehtyjä sopimuksia. Hankkeen tavoitteena on kerätä parhaita käytäntöjä siitä miten tukea yhteisöjä suojelemaan perinteisiä alueitaan, resurssejaan, toimeentuloaan ja kulttuuriaan. Yhteisöjen kapasiteettia kasvattamalla halutaan lisätä tietoisuutta niiden maanhallintastrategioista. Lisäksi halutaan taata osallistava, vastuullinen ja tiedostava päätöksenteko yhteisöissä niiden maan- ja resurssienhallinnasta päätettäessä. Yhteisöjä halutaan myös tukea neuvottelemaan ja saamaan oikeudenmukainen kompensaatio niiden maihin kohdistuvista investoinneista.
Hanke toteutetaan kahden paikallisyhteisön kanssa River Cessin maakunnassa (noin 7 000 jäsentä). Yhteisöt kuuluvat enimmäkseen bassa-heimoon, jonka elanto on riippuvainen metsistä. Tyypillinen toimeentulo liittyy maanviljelyyn, kalastukseen, metsästykseen, perinteiseen lääkintään, artesaanikaivannaisiin ja pienmetsätuotteisiin (rottinki).
 

Hankkeen maa tai alue : Liberia Tilijärjestö: Sustainable Development Institute (SDI) Hanke hyväksytty: 8.6.2017 Myönnetty tuki: 19 000€ Hankkeen toteutusaika: 07/2017 - 02/2018 Rahoituskokonaisuus: Metsäyhteisöjen biokulttuuriset oikeudet