Maata, luonnonvaroja ja toimeentuloa koskevan yhteisöpohjaisen päätöksenteon vahvistaminen: pilottihanke River Cessissä, Liberiassa

Hanke toteutettiin Kebbeh- ja Siahn-klaanien parissa River Cess -maakunnassa. Klaanit kuuluvat enimmäkseen bassa-heimoon, jonka elanto on riippuvainen metsistä. Yhteisöt saavat toimeentulonsa maanviljelystä, kalastuksesta, metsästyksestä ja käsityönä tehtävästä puiden sahaamisesta. Kebbeh-klaaniin kuuluu 1700 henkeä ja Siahn-klaaniin 1000.

SDI kartoitti aluksi toimistotyönä tietoa yhteisöistä alustaakseen hankeyhteisöjen valintaa. Se painottui aiempiin yhteistyökokemuksiin. Tämän jälkeen niissä vierailtiin alustavan kartoituksen merkeissä. Seuraavaksi toteutettiin aloituskokoukset yhteisöissä ja tuotettiin yhteisöprofiilit. Yhteisöihin perustettiin fasilitointiryhmät prosessia varten. Molemmissa yhteisöissä toteutettiin kolme ryhmähaastattelua hyödynsaajien, kuten kylän vanhimpien, naisten, nuorten, miesten, perinteisten johtajien ja vähemmistöryhmien kanssa. Niissä käsiteltiin mm. biokulttuurisia resursseja, perinteisiä metsänhallintasääntöjä, vettä ja pyhiä paikkoja. Yhteisöt laativat kartan, johon merkittiin alueen resurssit ja pyhät paikat, sekä tuottivat biokulttuuriset protokollat.

SDI kävi hankeyhteisöjen kanssa läpi varhaisen tuen järjestelmänsä (Early Warning System, EWS) sekä ohjeet siitä miten toimia kun luonnonvarojen hallinnasta kiinnostuneet yritykset ottavat yhteyttä. EWS on työkalu, jonka avulla yhteisöt pystyvät paremmin suojelemaan maitaan ulkoisilta uhkilta. SDI toteutti myös kolme radio-ohjelmaa yhteisöradiossa liittyen maaoikeuslakiesitykseen ja yhteisöoikeuslakiin.

SDI on hyödyntänyt ja jakanut hankkeen kokemuksia liberialaisissa järjestöfoorumeissa, kuten maaoikeustyöryhmässä, sekä 45 yhteisöpäällikön tapaamisessa. SDI:n edustaja myös osallistui YK:n Biodiversiteettisopimuksen kokoukseen Montrealissa joulukuussa 2017.

 

Hankkeen maa tai alue : Liberia Tilijärjestö: Sustainable Development Institute (SDI) Hanke hyväksytty: 8.6.2017 Myönnetty tuki: 19 000 € Hankkeen toteutusaika: 07/2017 - 02/2018 Rahoituskokonaisuus: Metsäyhteisöjen biokulttuuriset oikeudet