Biokulttuuristen yhteisöprotokollien laatiminen yhteisömetsätalouden parissa Nepalissa

Hankkeeseen identifioiduissa viidessä yhteisöissä perehdyttiin Nepalin yhteisömetsätalousohjelman ohjeistukseen ja dokumentoitiin yhteisön biokulttuuriseen elämänperintöön ja perinteiseen kestävään luonnonvarojen käyttöön liittyvät käytännöt. Kunkin yhteisön metsänhoitosuunnitelma käytiin läpi biokulttuuristen oikeuksien näkökulmasta ja tärkeiden yrtti- ja NTFP-tuotteisiin liittyvien käytäntöjen sisällyttämiseksi siihen. Laadittiin kunkin yhteisön metsänhoitosuunnitelmasta päivitetty versio. Viisi hankkeeseen osallistunutta yhteisöä jakoi kokemuksiaan muiden yhteisömetsätalousryhmien kanssa. Hankkeessa järjestettiin myös koulutus Access to Genetic Resources and Benefits Sharing -lakiesityksestä Kathmandussa FECOFUNin jäsenistölle ja paikallisviranomaisille. Suositettiin maan hallitukselle, että lakiesityksessä tunnustettaisiin biokulttuuriset yhteisöprotokollat. FECOFUN laati myös analyysiraportin relevanttien lakien ja politiikkadokumenttien biokulttuuria koskevista säännöksistä.

Hankkeen tuloksina 160 yhteisöjen, paikallishallinnon ja FECOFUNin edustajan kapasiteetti sekä tietoisuus kasvoivat biokulttuurisen elämänperinnön, perinnetiedon ja -käytäntöjen dokumentoinnin myötä. Epäsuoria hyödynsaajia olivat viiden hankeyhteisön 1 410 kotitaloutta (7 670 hlöä), jotka hallitsevat yhteensä 2 461 hehtaarin metsäalueita. Viisi yhteisömetsätalousryhmää uudisti metsänhoitosuunnitelmansa sisällyttäen niihin biokulttuurisia elementtejä erityisesti NTFP-tuotteisiin liittyen. Paikallisviranomaiset hyväksyivät uudistetut suunnitelmat. Muut yhteisömetsätalousryhmät tutustuivat biokulttuuristen yhteisöprotokollien laatimis- ja hyödyntämisprosessiin paikallistason FECOFUN-verkostoissa ja niillä on valmiudet toteuttaa vastaava prosessi tulevaisuudessa. Nepalin hallitus on sitoutunut sisällyttämään biokulttuuristen yhteisöprotokollien elementtejä Access to Genetic Resources and Benefits Sharing -lakiin.

Hankkeen hyödynsaajia olivat valitun viiden yhteisömetsätalousryhmän jäsenet seuraavissa piirikunnissa:

- Bardiya (tharu-kansa, 460 kotitaloutta, 276 ha metsää, päätuote rottinki),

- Dolakha (thami-kansa, 370 kotitaloutta, 780 ha metsää, päätuote näsiä josta tehdään käsityönä paperia),

- Makwanpur (chepang-kansa, 338 kotitaloutta, 298 ha metsää, päätuote Aesandra butyracea/Butter tree josta saadaan lehtiä rituaalikäyttöön, kukista mettä mehiläisille sekä siemenistä kirkastettua voita)

- Magdi (gurung-kansa, 26 kotitaloutta, 527 ha metsää, päätuote luonnonmehiläisten hunaja)

- Teharathum (216 kotitaloutta, 580 ha metsää, päätuote belahedelmä josta tehdään mehua)

’Biokulttuuriset oikeudet’ on kansainvälisten ympäristö- ja ihmisoikeuslakien käsite, jossa tunnustetaan alkuperäiskansojen kulttuurin ja luonnonympäristön erottamaton yhteys sekä alkuperäiskansojen oikeus niihin. Biokulttuurisen protokollan avulla dokumentoidaan yhteisön kulttuurin ja luonnonympäristön kokonaisuutta siihen liittyvien oikeuksien perustana.

 

Hankkeen maa tai alue : Nepal Tilijärjestö: Federation of Community Forestry Users Nepal (FECOFUN) Hanke hyväksytty: 8.6.2017 Myönnetty tuki: 20 000 € Hankkeen toteutusaika: 06/2017 - 06/2018 Rahoituskokonaisuus: Metsäyhteisöjen biokulttuuriset oikeudet