Adivasiyhteisöjen biokulttuuristen elämänperinteiden käytänteiden dokumentointi ja yhteisöprotokollien laadinta

Hankkeen päätavoitteena on biokulttuurisen monimuotoisuuden ja kestävien toimentulon edellytysten vahvistaminen. Hankkeen välittömänä tavoitteena on lisätä yhteisöjen tietoisuutta metsä- ja maaoikeuksistaan sekä vahvistaa yhteisöjen edellytyksiä metsien kestävälle hyödyntämiselle.

Hankkeessa dokumentoidaan kuuden alkuperäiskansayhteisön biokulttuurisia käytäntöjä ja laaditaan niiden pohjalta yhteisökohtaisia toimintaohjelmia yhteisöjen oikeuksien turvaamiseksi ja kestävän yhteisökehityksen perustaksi. Nämä yhteisöt sijaitsevat eri puolilla Intiaa: Jharkhandissa, Chhattigarhissa, Odishassa, Rajasthanissa ja Gujaratissa. Biokulttuuristen käytänteiden dokumentoinnissa kerätään yhteisökohtaista tietoa mm. niiden toimeentulon lähteistä, kulttuurisista käytännöistä, hengellisyyden ilmentymistä, suhteesta elinympäristöönsä sekä tavoista hyödyntää ja suojella paikallista biodiversiteettiä. Dokumentoinnin pohjalta pyritään hahmottamaan tapoja alkuperäisyhteisöjen kulttuurisen perustan, identiteetin ja kestävän elämän turvaamiseksi.

Hankkeen toteutukseen osallistuu myös kahdeksan National Adivasi Alliance-verkoston toimintaan osallistuvaa järjestötahoa.

Tämän pilottihankkeen päättyessä tavoitteena on se, että ainakin viidessä yhteisössä on laadittu yhteisökohtaiset biokulttuuriset protokollat. Tehdyn dokumentaation pohjalta ja adivasien oikeuksien puolesta tehtävän jatkotyön tueksi yhteisöjen edustajia koulutetaan osallistumaan edunvalvontatyöhön kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Yhteisöjen edustajat tulevat osallistumaan hankkeen kannalta relevantteihin kansainvälisiin prosesseihin ja kokouksiin mm. YKn biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen puitteissa.

Hankkeen pidemmän tähtäimen konkreettisina tuloksina pyritään siihen, että kyseisten yhteisöjen itsehallinnolliset rakenteet ja niiden toimeentulon perusteet vahvistuvat koko yhteisöjen eduksi.

 

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
8.6.2017
Ohjelma:
Teema: Hankkeen maa tai alue :
Tilijärjestö:
Hankkeen kesto (kk):
10kuukautta

Hankkeen nimi englanniksi

Documentation of bio-cultural life heritages and creation of community protocols of Adivasi communities

Hyväksytyt muutokset hankesuunnitelmaan ja -budjettiin

The training held on September 11 and September 12 2017, facilitated by Mrinalini Ray was Training on CBD for community facilitators. The cost of the training exceeded the budgeted amount by Siemenpuu approval. Additional resources for translations of bio-cultural protocols into English was agreed between Siemenpuu and SAMVAD.