Vuoropuheluja kestävistä vaihtoehdoista

SADED Nepal rakentaa ruohonjuuritason demokratiaa ja ekologisesti kestävää yhteiskuntaa käyttäen päämenetelmänä vuoropuhelua ja sen dokumentointia. Kestävien vaihtoehtojen vuoropuhelua käydään varsinkin seuraavissa aiheissa: nuoret ja maastamuutto, biodiversiteetti ja maanviljely sekä kestävä jälleenrakentaminen.

Vuoropuheluja järjestetään useilla tasoilla. Nuwakotin, Rasuwan, Dhadingin, Sudhupalchowkin, Dolkan, Dhankutan ja Sankhuwakhabhan piirikuntien kylissä pidettävät vuoropuhelut pyrkivät toimimaan perustana kyläläisten jatkuvalle voimaannuttamiselle. Piirikuntien tai alueiden tasoilla vuoropuhelua järjestetään kyläläisten ja päättäjien välillä haastaen ylhäältä päin ohjautuvan politiikan. Kathmandun dialogit tuovat yhteen opiskelijoita, kansallisia päättäjiä ja mielipidevaikuttajia. Vuoropuhelut jatkuvat myös kansallisessa ja kansainvälisessä sosiaalifoorumiprosessissa. Dialogit tulevat kokonaisuudessaan tukemaan Nepalin poliittista rakentamisprosessia (osana kansallista poliittisten vaihtoehtojen konsortiota). Tähän työhön hankkeen pääteemojen puitteissa tullaan osallistamaan myös mm. ammattiliittojen ja nuorisojärjestöjen edustajia.

Vuoropuhelujen tuloksia ja kestävien vaihtoehtojen ajatuksia julkaistaan ja levitetään uutiskirjeen, sanomalehtiartikkelien, SADED:in verkkosivujen (sadednepal.org.np) aikakausijulkaisun ja kirjojen avulla.

 

Hankkeen maa tai alue : Nepal Tilijärjestö: South Asian Dialogues on Ecological Democracy, Nepal (SADED-Nepal) Hanke hyväksytty: 8.6.2017 Myönnetty tuki: 70 000€ Hankkeen toteutusaika: 06/2017 - 12/2018 Rahoituskokonaisuus: Oikeudenmukainen siirtymä ekologiseen demokratiaan