Adivasien oikeuksien vahvistaminen

Hankkeessa vahvistettiin Karnatakan alkuperäiskansayhteisöjen oikeuksia suojella ja käyttää metsiä kestävien elinehtojensa tarpeisiin. Hankkeessa tehtiin selvitystä Intian metsäoikeuslain toimeenpanon paikallisesta tilanteesta, tuettiin oikeusrekisteröintien hakuprosessia ja nostettiin toimeenpanon puutteita vastaavien viranomaisten tietoon. Hankkeessa annettiin lisäksi mm. luonnonmukaiseen maatalouteen sekä lääkeyrttien ja muiden metsätuotteiden keruuseen ja jalostukseen liittyvää tukea ja koulutusta.  Yhteisöissä edistettiin adivasiyhteisöjen tietoisuutta erilaisista heille kuuluvista yhteiskunnallisista ja sosiaalisista tukiohjelmista ja avustettiin yhteisöjä niihin liittyvissä hauissa.
Hanke on jatkoa aiemmalle hanketoiminnalle ja sen tulokset pohjautuvat osin aiemmin liikkeelle laitettuihin prosesseihin esim. metsäoikeuslain toimeenpanon suhteen.
Hankkeen toteutuksen keskiössä oli Karnatakan Budakattu Krishikara Sanga (BKS) – verkosto Kodagun, Mysoren, Ramanagarin ja Chickamagaloren piirikunnista. BKS on perustettu vuonna 1984 Karnatakan eteläosien adivasien kylätason toimintaan pohjautuvaksi laajaksi yhteistyö- ja edunvalvontaorganisaatioksi.
Paikallisten toimintojen lisäksi hanke tuki myös adivasien alueellista yhteistyötä Etelä-Intiassa erityisesti National Adivasi Alliance -verkoston (NAA) puitteissa. Verkoston eteläisen alueen yhteistyössä on mukana järjestötoimijoita ja yhteisöryhmiä Tamil Nadusta ja Keralasta.
Hankkeen keskeisimpiä hyödynsaajia olivat erityisen haavoittuvat adivasi-heimot kuten jenukurubat ja betta kurubat sekä muut adivasien heimoyhteisöt kuten malekudiyat Karnatakassa, paliyanit ja irulat Tamil Nadussa ja kurumbat Keralassa.
Toiminnan tuloksena hankealueilla saatiin metsäoikeuksiin liittyviä rekisteröintejä vahvistettua seuraavasti:
-    Perhekohtaisia maaoikeusrekisteröintejä 2999 (yhteensä 1761 hehtaaria)
-    Yhteisökohtaisia metsäoikeusrekisteröintejä 66 (yhteensä 23253 hehtaaria)
Yhteisökohtaisia metsien hallintasuunnitelmia laadittiin kaikkiaan 88 kylässä.
Hankkeen kattamia kyläyhteisöjä oli yhteensä 97 ja talouksia lähes 2800. Hankkeen hyödynsaajina oli yhteensä vajaa 4800 adivasia.

 

Hankkeen maa tai alue : India Tilijärjestö: Coorg Organisation for Rural Development (CORD) Hanke hyväksytty: 25.1.2017 Myönnetty tuki: 20 000 € Hankkeen toteutusaika: 02/2017 - 10/2017 Rahoituskokonaisuus: Metsäyhteisöjen biokulttuuriset oikeudet