Adivasien oikeuksien vahvistaminen

Hanke pyrkii vahvistamaan haavoittuvien heimoyhteisöjen oikeuksia suojella ja käyttää metsiä kestävien elinehtojensa tarpeisiin Karnatakassa oikeusvaateiden, kampanjoinnin ja oikeudellisen tuen avulla. Hanke tukee adivasien metsätuotteiden keräil yä, omaehtoista jalostusta ja myyntiä ilman välikäsiä oikeudenmukaisin ehdoin.Hanke myös lisää adivasien tietoisuutta siitä, miten he voivat nykytilanteessa suojella ympäristöään, terveyttään, ruokaturvaansa ja kulttuuriaan samalla säilyttäen perinteisiä kasvilajikkeitaan ja elvyttäen niiden  viljelyä, keräilyä ja käyttöä.

Hankkeen toteutuksen keskiössä on Karnatakan Budakattu Krishikara Sanga (BKS) – verkosto Kodagun, Mysoren, Ramanagarin ja Chickamagaloren piirikunnista. Paikallisten toimintojen lisäksi hanke tukee myös adivasien alueellista yhteistyötä Etelä-Intiassa koskien esimerkiksi sitä, miten perustuslain heimoille turvaamia oikeuksia ei ole pantu täytäntöön Etelä-Intiassa. Hankkeessa tuetaan myös National Adivasi Alliance -verkoston (NAA) kansallisten kokousten järjestämistä Etelä-Intian osalta.  NAA -verkoston eteläisen alueen yhteistyössä on mukana järjestötoimijoita ja yhteisöryhmiä Tamil Nadusta ja Keralasta.

Hankkeen keskeisimpiä hyödynsaajia ovat erityisen haavoittuvat adivasi-heimot kuten jenukurubat ja betta kurubat sekä muut adivasien heimoyhteisöt kuten malekudiyat Karnatakassa, paliyanit ja irulat Tamil Nadussa ja kurumbat Keralassa. Hankkeen toiminnot auttavat adivasiyhteisöjä turvaamaan oikeuksiaan elinehtoihinsa, ruokaan, maahan, terveyteen ja elämänperintöön, siten että he pystyvät suojelemaan biodiversiteettiään ja ympäristöään ja rakentamaan adivasi-liikkeen yhtenäisyyttä oikeuksiensa puolesta.

Tavoitellut välittömät vaikutukset sisältävät metsäoikeuslain puitteissa tehdyt metsäoikeusvaateet ja näiden oikeuksien eriasteisesti turvattu metsäalueiden kestävä hallinto sekä kasvava tietoisuus siitä, miten adivasit voivat suojella ympäristöään, terveyttään ja kulttuuriaan nykytilanteessa - myös kansanliiketoimintansa ja kampanjointiin liittyvän verkostoitumisensa avulla.

Hankkeessa tuetaan paitsi metsäoikeuksien hakuprosessia, niin tehdään myös selvitystä lain toimeenpanon rikkomuksista ja pyritään tältä pohjalta nostamaan rikkomuksia juridiseen tarkasteluun. Hankkeessa annetaan lisäksi mm. luonnonmukaiseen maatalouteen sekä lääkeyrttien ja muiden metsätuotteiden keruuseen ja jalostukseen liittyvää tukea ja koulutusta.  Yhteisöissä pyritään myös edistämään sitä, että adivasit saavat haltuunsa niitä yhteiskunnallisia ja sosiaalisia oikeuksia, joita heille Intian lainsäädännön mukaan kuuluu.
 

Hankkeen maa tai alue : India Tilijärjestö: Coorg Organisation for Rural Development (CORD) Hanke hyväksytty: 25.1.2017 Myönnetty tuki: 20 000€ Hankkeen toteutusaika: 02/2017 - 10/2017 Rahoituskokonaisuus: Metsäyhteisöjen biokulttuuriset oikeudet