Beiran ja Nacalan käytävien maaseutuyhteisöjen voimaannuttaminen luonnonvarojensa suojeluun ja kestävään käyttöön