CNS:n yhteiskunnallinen vaikuttamistyö keräilijäreservaattien puolesta

Hankkeessa CNS i) osallistuu Amazonian keräilijäväestöä koskevan yhteiskuntapolitiikan suunnitteluun ja toteuttamiseen neuvottelemalla kansallisen hallituksen kanssa tai kritisoimalla sen linjaa, jotta ohjelmat todella saavuttaisivat paikallisyhteisöt, ii) tekee yhteistyötä kansallisen parlamentin kanssa tärkeimpien Amazonian aluetta koskevien lakien sekä asetusten säätämisessä ja iii) tukee CNS:n osavaltiotason organisaatioiden vaatimusten esittämistä osavaltioiden hallituksille sekä kansalliselle hallitukselle.

Hanke edistää CNS:n päämäärää: ekologista maatalousreformia, eli eri kategorioihin kuuluvien keräilijäreservaattien perustamista, metsien suojelua ja niissä asuvien ihmisten elämänlaadun parantamista. Keräilijöiden elämänlaadusta huolehtiminen saa heidät pysymään perinteisillä asuinalueillaan, jolloin metsät tulevat todennäköisemmin suojelluiksi. Hankkeen aikana tavoitellaan kolmen uuden yhteishallinta-alueen perustamista ja kahden olemassa olevan laajentamista, uuden yhteishallinta-aluemuodon luomista, kolmansien osapuolten aseman ratkaisemista ja käyttöluvan (CDRU) myöntämistä neljälle reservaatille, teknisen avun ohjelman (ATER) laajentamista Amazonasin ja Amapán osavaltioihin, kolmen reservaatin metsänhoitosuunnitelman hyväksymisen tukemista, keräilytuotteiden vähimmäishintojen korottamista kahdeksalla prosentilla ja piraucu-kalan sisällyttämistä systeemiin, CNS:n tuloksellista osallistumista reservaateista vastaavan ympäristöministeriön alaisen instituutin (ICMBio) johtamiseen esimerkiksi siten, että sen johtajan toimintapariksi perustetaan neuvottelukunta, ”Chico Mendes - Keräilijäoikeuksien valvomon” perustamista tappouhkauksia saavien alueitaan puolustavien keräilijäjohtajien suojelemiseksi sekä CNS:n työn vahvistamista pääkaupungissa Brasiliassa osavaltiotason vaatimusten edistämiseksi siellä.

Brasilian Amazonian alueen väestöstä noin 1 500 000 henkilöä asuu keräilijäreservaateissa tai on muuten liitoksissa keräilijätalouteen. He kaikki kuuluvat hankkeen välittömiin ja välillisiin hyödynsaajiin. Vaikuttamistoiminnan kohteina ovat eri ministeriöt, niiden alaiset instituutiot, kansallinen parlamentti sekä osavaltioiden hallitukset. Tärkeä yhteistyökumppani on kansallinen perinteisten yhteisöjen kestävän kehityksen komissio (CNPCT).

Hankkeen maa tai alue : Brazil Tilijärjestö: Conselho Nacional Das Populações Extrativistas (CNS) Hanke hyväksytty: 8.12.2016 Myönnetty tuki: 75 000 € Hankkeen toteutusaika: 12/2016 - 11/2018 Rahoituskokonaisuus: Metsä- ja rannikkoekosysteemien suojelu ja kestävä käyttö