Mekongin energia- ja ekologiaverkosto 2017

MEE Netin vuoden 2017 hanke on jatkoa järjestön aiemmalle työlle kolmen suurjoen (Mekong, Salween ja Irrawaddy) alueella Mekong-maissa ja Myanmarissa. Koska alueen kansalaisyhteiskuntien kyky vastata valtiollisen energiasuunnittelun ja yhtiöiden toiminnan haasteisiin on ollut rajallinen, MEE Net käyttää työssään kolmea lähestymistapaa: Know Your Power (Tunne voimasi; energiasuunnittelu ja koulutukset), Transboundary Issues (Maiden rajat ylittävät kysymykset; jokivarren yhteisöjen voimaannuttaminen ja yhteistyö rajojen yli) sekä Follow the Money Trail (Seuraa rahavirtoja; energiainvestointiselvitysten tekeminen).

Vuonna 2017 toiminnot keskittyvät edelleen Myanmariin maan tärkeän strategisen aseman vuoksi. Keskeiset toiminnot ovat hankkeessa ovat:

1) Mekongin ja Myanmarin energiasektorin luominen kestävämmäksi (kapasiteetin kasvattaminen, vaihtoehtoiset energiasuunnitelmat ja vaikuttamistyö); 2) Lakiehdotuksen laatiminen Shanin osavaltion vihreäksi energiapolitiikaksi; 3) Rahavirtaselvitysten jatkaminen Mekongin alueen vaikuttamistyössä; 4) Irrawaddyn valuma-alueen yhteisöpohjaisten ympäristöselvitysten (C-SEA) jatkotyö; 5) C-SEA-ohjelman käynnistäminen 12 kylässä Shanin tasavallan vuoristoalueella; 6) Salween-joen strategisen järjestöyhteistyön koordinointi; 7) Tiedotustyö ja 8) MEE Netin strategian ja suunnitelman laatiminen vuodesta 2018 eteenpäin.

Hankkeen tuotoksia ovat järjestöjen parantunut kapasiteetti energiakysymyksissä, vaihtoehtoiset energiasuunnitelmat ja lakiehdotus, tehdyt lisäselvitykset rahavirroista, aktiivinen paikallisyhteisöjen C-SEA-verkosto ja niiden tekemä vaikuttamistyö, lisääntynyt yhteistyö Salween-kysymyksissä, uusi tiedotusmateriaali sekä MEE Netin suunnitelma vuodesta 2018 eteenpäin. Odotettuna tuloksena on suurpatojen ja hiilivoimaloiden rakentamatta jättäminen, pienimuotoisen paikallisen uusiutuvan energian integroiminen energiapolitiikkaan sekä kansalaisten parempi tietoisuus ja aktiivinen toiminta muissa ympäristökysymyksissä.

Hankkeen hyötyjinä ovat etenkin Myanmarin ja Mekongin alueen kansalaisyhteiskuntien toimijat ja kyläyhteisöt, jotka voimaantuvat tekemään vaikuttamistyötä ja puolustamaan elinympäristöjään. Myanmarissa C-SEA-toiminnoissa saavutetaan jopa satojatuhansia ihmisiä. Uusiutuvasta ja pienimuotoisesta energiantuotannosta hyötyy koko yhteiskunta. MEE Net tekee yhteistyötä lukuisten paikallisten kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden/yliopistojen ja paikallisyhteisöjen kanssa.

Hankkeen maa tai alue : Asia, regional Tilijärjestö: Foundation for Ecologial Recovery (FER) Hanke hyväksytty: 8.12.2016 Myönnetty tuki: 105 000€ Hankkeen toteutusaika: 01/2017 - 12/2017 Rahoituskokonaisuus: Ilmasto- ja energiaoikeudenmukaisuus