Mekongin energia- ja ekologiaverkosto 2017

MEE Netin vuoden 2017 hanke oli jatkoa järjestön aiemmalle työlle kolmen suurjoen (Mekong, Salween ja Irrawaddy) alueella ja Myanmarissa. MEE Net on käyttänyt työssään kolmea lähestymistapaa: Know Your Power (Tunne voimasi; energiasuunnittelu ja koulutukset), Transboundary Issues (Maiden rajat ylittävät kysymykset; jokivarren yhteisöjen voimaannuttaminen ja yhteistyö rajojen yli) sekä Follow the Money Trail (Seuraa rahavirtoja; energiainvestointiselvitysten tekeminen).

Vuonna 2017 toiminnot keskittyivät edelleen Myanmariin maan tärkeän strategisen aseman vuoksi. Keskeisiä toimintoja hankkeessa olivat: Irrawaddyn jokilaakson yhteisöpohjaisten ympäristöselvitysten (C-SEA) jatkotyö ja verkostoituminen, loppuvuodesta 2016 aloitetun C-SEA-työn jatkaminen Shanin osavaltion Ywarnganin alueella, Shanin osavaltion vihreän energiapolitiikan ja sähkölain edistäminen, kansallisen tason vaihtoehtoisen energiasuunnitelman pohjatyö sekä tiedotustyö. Lisäksi MEE Net toteutti kolmen päivän energia-aiheisen koulutuksen 60 järjestö- ja yhteisöedustajalle Etelä-Myanmarissa Thanintaryin alueella Daweissa ja toimi kouluttajana useissa Paung Ku –järjestön järjestämissä tilaisuuksissa eri puolilla maata.

Työn tuloksena

-noin 225 kansalaisaktivistin ja yhteisöjen edustajan tietoisuus energia- ja luonnonvarakysymyksissä sekä energiasuunnittelun ja vaikuttamistyön kapasiteetti parani heidän osallistuttuaan MEE Netin järjestämiin koulutuksiin

-energiasuunnittelun kapasiteetti kasvoi myös tutkijoiden, viranomaisten ja SNLD-puoleen edustajien keskuudessa MEE Netin koulutusten myötä

-noin 1000 perhettä (arviolta 8000 ihmistä) sai MEE Netin ja koulutettujen kautta tietoa luonnonvarakysymyksistä, energiahankkeiden vaikutuksista ja yhteisöoikeuksista luonnonvaroihin

-noin 700 ihmistä kuuli MEE Netin työstä ja energiavisiosta Paung Kun järjestämissä tilaisuuksissa

-ehdotus Shanin osavaltion sähkölaiksi valmistui yhdessä SNLD:n kanssa ja se vietiin osavaltion parlamenttiin

-MEE Net lähetti muutosehdotuksen kansalliseen sähkölakiin Energiaministeriölle

-järjestöjen ja paikallisyhteisöjen erillisistä voimala- ja patokampanjoista ollaan siirtymässä koordinoidumpaan vaikuttamistyöhön Myanmarissa kahden järjestöverkoston (REAM ja MATA) kautta

-Irrawaddyn yhteisöpohjaisten ympäristöselvitysten kylät tekevät yhteistyötä ja se toimii esimerkkinä Ywarnganin alueella

Hankkeen maa tai alue : Asia, regional Tilijärjestö: Foundation for Ecologial Recovery (FER) Hanke hyväksytty: 8.12.2016 Myönnetty tuki: 105 000 € Hankkeen toteutusaika: 01/2017 - 12/2017 Rahoituskokonaisuus: Ilmasto- ja energiaoikeudenmukaisuus