Mangrovensuojeluverkoston vahvistaminen Indonesiassa

Hankkeessa vahvistetaan vuonna 2016 perustettua Indonesian mangrovemetsien suojelun ja kestävän käytön puolesta toimivien kansalaisjärjestöjen JANGKAR-verkostoa sekä tuetaan sen toiminnan suunnittelua, kampanjointia ja julkaisutyötä. Hankkeen myötä verkoston toimintaa laajennetaan, toimijoiden välistä tiedonvaihtoa parannetaan sekä vaikutetaan päättäjiin ja muihin sidosryhmiin mangrovemetsien tärkeyden tunnustamiseksi ja mangroveiden nopean tuhoutumisen pysäyttämiseksi. Tähän mennessä mangrovemetsät eivät ole saaneet riittävää huomiota Indonesian hallinnolta, kun on keskitytty lähinnä niiden kaupalliseen hyödyntämiseen. Hankkeen tavoitteena on myös kerätä tietoa ja muodostaa tarkempi kokonaiskuva siitä, miten paljon mangrovemetsiä on Indonesiassa jäljellä, koska eri ministeriöiden ja muiden tahojen arviot vaihtelevat suuresti. Lisäksi hankkeessa tuetaan paikallista toimintaryhmää Itä-Kalimantanilla Balikbapanin lahden mangrovemetsien ja niistä riippuvaisten yhteisöjen tilanteen selvittämiseksi. Paikallisiin päättäjiin vaikutetaan alueen mangroveiden suojelun ja kestävän käytön mahdollistamiseksi. Hankkeen keskeisiä tuotoksia ovat erilaiset julkaisut, tiedotteet ja kartta Itä-Kalimantanin mangrove-ekosysteemistä. Odotettuja tuloksia ovat paikallishallinnon kasvanut sitoutuminen mangrovemetsien säilyttämiseen, toimintasuunnitelma Itä-Kalimantanin mangrove-ekosysteemin suojelun mahdollistamiseksi sekä JANGKAR-verkoston kapasiteetin ja kampanjatoiminnan vahvistuminen. Keskeisiä sidosryhmiä ovat verkoston jäsenten lisäksi metsä- ja meriministeriöt, paikallishallinnot eri puolilla maata, mangrovemetsistä riippuvaiset alkuperäiskansat ja muut paikallisyhteisöt/pienkalastajat, sekä mangrovemetsien säilymistä uhkaavia teollisuuden aloja (hiilikaivokset, sellu- ja öljypalmuplantaasit, teollinen kalan- ja ravunkasvatus sekä laivaliikenne) edustavat yritykset.

Hankkeen maa tai alue : Indonesia Tilijärjestö: Forest Watch Indonesia (FWI) Hanke hyväksytty: 25.1.2017 Rahoituskokonaisuus: Metsä- ja rannikkoekosysteemien suojelu ja kestävä käyttö