Mangrovensuojeluverkoston vahvistaminen Indonesiassa

Hankkeessa vahvistettiin vuonna 2016 perustettua Indonesian mangrovemetsien suojelun ja kestävän käytön puolesta toimivien kansalaisjärjestöjen JANGKAR-verkostoa sekä tuettiin sen toiminnan suunnittelua, kampanjointia ja julkaisutyötä. Hankkeen myötä verkoston toimintaa laajennettiin, yksi uusi järjestö liittyi mukaan, toimijoiden välistä tiedonvaihtoa parannettiin sekä vaikutettiin päättäjiin ja muihin sidosryhmiin mangrovemetsien tärkeyden tunnustamiseksi ja mangroveiden nopean tuhoutumisen pysäyttämiseksi. Mangrovemetsät eivät ole saaneet riittävää huomiota Indonesian hallinnolta, kun on keskitytty lähinnä niiden kaupalliseen hyödyntämiseen. JANGKAR:in kaltainen toimijaverkosto on aiemmin Indonesiasta puuttunut, joten sen muodostaminen ja yhteistoiminnan/kommunikaation vahvistaminen eri puolilla maata toimivien järjestöjen välillä on positiivinen askel mangrovensuojelutyössä.

Lisäksi hankkeessa tuettiin paikallista toimintaryhmää Itä-Kalimantanilla Balikbapanin lahden mangrovemetsien ja niistä riippuvaisten yhteisöjen tilanteen selvittämiseksi. Paikallisiin päättäjiin vaikutetiin alueen mangroveiden suojelun ja kestävän käytön mahdollistamiseksi.

Hankkeen keskeisiä tuotoksia olivat erilaiset julkaisut, tiedotteet, kartta Itä-Kalimantanin mangrove-ekosysteemistä sekä alueen suojelusuunnitelma. Keskeisiä tuloksia olivat Itä-Kalimantanin paikallishallinnon kasvanut sitouttaminen mangrovemetsien säilyttämiseen ja suojelusuunnitelmaan sekä JANGKAR-verkoston kapasiteetin ja kampanjatoiminnan vahvistuminen. Sidosryhmiä olivat verkoston jäsenten lisäksi metsä- ja meriministeriöt, paikallishallinnot eri puolilla maata, mangrovemetsistä riippuvaiset alkuperäiskansat ja muut paikallisyhteisöt/pienkalastajat, sekä mangrovemetsien säilymistä uhkaavia teollisuuden aloja (hiilikaivokset, sellu- ja öljypalmuplantaasit, teollinen kalan- ja ravunkasvatus sekä laivaliikenne) edustavat yritykset.

Hankkeen maa tai alue : Indonesia Tilijärjestö: Forest Watch Indonesia (FWI) Hanke hyväksytty: 25.1.2017 Myönnetty tuki: 23 000 € Hankkeen toteutusaika: 02/2017 - 12/2017 Rahoituskokonaisuus: Metsä- ja rannikkoekosysteemien suojelu ja kestävä käyttö