Yhteisöpohjaisen mangrovemetsien hallinnan kehittäminen Etelä-Sumatralla

Etelä-Sumatran itärannikolla Ogan Komering Ilirin alueella mangrovemetsät ovat laajalti tuhoutuneet erityisesti kalanviljelyn ja teollisen metsätalouden kehityksen vuoksi. Vuonna 1992 mangrovea oli alueella vielä noin 79 000 hehtaaria, mutta vuoteen 2003 mennessä mangroveala oli supistunut jo 40 100 hehtaariin. Edelleenkään ei ole selvää suunnitelmaa siitä miten alueen jäljellä olevat mangrovet voidaan säilyttää, vaikka alue onkin virallisesti suojeltu.

Tässä hankkeessa tuetaan Ogan Komering Ilirin paikallisyhteisöjä suojelemaan ja ennallistamaan mangrovemetsiä ja tehdään suunnitelma mangroveiden yhteisöpohjaisesta hallinnasta. Keskeisiä toimintoja ovat koulutukset, kartannus, eri sidosryhmien tapaamiset, uudelleenistutus ja monitorointi. Vähintään 5000 mangroven taimea istutetaan metsien ennallistamiseksi sekä estämään suolaveden tunkeutumista viljelymaille. Viranomaisilta haetaan myös ns. HKm-lupaa yhteisöpohjaiseen suojeluun max. 1000 hehtaarin alueelle. Hanketoimintojen odotetaan edistävän myös paikallisia elinkeinoja sekä eri sidosryhmien yhteistyötä.

Ohjelma:
Tilijärjestö:
Myönnetty tuki: 
23 000€
Hankkeen kesto (kk):
11kuukautta

Hankkeen nimi englanniksi

Developing community based mangrove forest management in South Sumatra