Kestävä mangrovemetsien hallinta Pohuwatossa Pohjois-Sulawesilla

Hankkeessa pyritään laajentamaan ennallistetun mangrove-ekosysteemin pinta-alaa osallistavan suunnittelun, kartannuksen, tietouden lisäämisen ja vaihtoehtoisten elinkeinojen tukemisen avulla. Myös mangroveiden suojeluun liittyvien lakien toimeenpanoa pyritään edistämään paikallishallintoon vaikuttamalla sekä tiedotustyöllä. Kohdealue, Tanjung Panjang, on 3000 ha suojelualue Pohuwatossa, Pohjois-Sulawesissa. Useat mangrovelajit sekä runsas linnusto ovat leimallisia ekosysteemille. Alueen ainutlaatuinen lajisto on suojelusta huolimatta kriittisessä tilassa erityisesti kalan- ja ravunkasvatuksen lisääntymisen vuoksi. Paikallisyhteisöjen alhaisen tietoisuuden ja lakien toimeenpanon puute ovat keskeisiä syitä hallitsemattomalle tilanteelle. Hankkeessa aiotaan istuttaa n. 10 000 mangroventainta, tukea nais- ja kalastajaryhmiä kestävissä elinkeinoissa, sekä kerätä tietoa, jota voidaan käyttää kylä- ja piirikunnan tasojen päätöksenteossa mangroveiden hallintaan littyen. Lisäksi perustetaan kaksi kalankasvatusallasta esimerkeiksi kestävästä kalanviljelystä. JAPESDA tekee yhteistyötä myös kansallisella tasolla Siemenpuun tukeman mangroveverkoston kautta (Forest Watch Indonesian hanke 15019AAS).
 

Hankkeen maa tai alue : Indonesia Tilijärjestö: JAPESDA Hanke hyväksytty: 14.9.2016 Myönnetty tuki: 25 000€ Hankkeen toteutusaika: 10/2016 - 09/2017 Rahoituskokonaisuus: Metsä- ja rannikkoekosysteemien suojelu ja kestävä käyttö