Kestävä mangrovemetsien hallinta Pohuwatossa Pohjois-Sulawesilla

Hankkeessa laajennettiin ennallistetun mangrove-ekosysteemin pinta-alaa Pohuwatossa, Pohjois-Sulawesilla osallistavan suunnittelun, kartannuksen, tietouden lisäämisen ja vaihtoehtoisten elinkeinojen tukemisen avulla. Kohdealue, Tanjung Panjang, on 3000 ha suojelualue, jonka ekosysteemille useat eri mangrovelajit sekä runsas linnusto ovat leimallisia. Alueen ainutlaatuinen lajisto on suojelusta huolimatta kriittisessä tilassa erityisesti kalan- ja ravunkasvatuksen lisääntymisen vuoksi.

Vuoden pituisessa pilottihankkeessa edistettiin mangroveiden suojeluun liittyvien lakien toimeenpanoa paikallishallintoon vaikuttamalla sekä tiedotustyöllä. Paikallisyhteisöjen alhaisen tietoisuuden ja lakien toimeenpanon puute ovat olleet keskeisiä syitä hallitsemattomalle tilanteelle. Torosiajen kylässä 124,5 ha alueen suojelusuunnitelma virallistettiin ja paikallishallinto oli muutoinkin myötämielinen suojelutoiminnan ja kestävien elinkeinojen edistämiselle. Siduwongen kylässä eri tahot sitoutuivat alueen mangrove-ekosysteemin ennallistamiseen. Lisäksi hankkeessa istutettiin n. 20 000 mangrovetainta, tuettiin nais- ja kalastajaryhmiä kestävissä elinkeinoissa, sekä kerättiin tietoa, jota voidaan käyttää kylä- ja piirikunnan tasojen päätöksenteossa mangroveiden hallintaan liittyen. Hankkeesta hyötyi yhteensä 2 600 Torosiajen ja Siduwongen kyläläistä. Ongelmana on kuitenkin edelleen se, ettei paikallishallinnolla ole riittävästi päätäntävaltaa mangrovealueista, vaan se kuuluu keskushallinnon alaisuuteen, mikä taas mahdollistaa laittoman metsänraivauksen ja kalankasvatuksen jo suojelluillekin alueilla. Pilottihankkeen positiivisten saavutusten ja hyvien kontaktien myötä JAPESDA pyrkii jatkossa edelleen vahvistamaan mangroven suojelua ja lakien noudattamista Gorontalon provinssissa.

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
14.9.2016
Ohjelma: Tilijärjestö:
Myönnetty tuki: 
25 000€
Hankkeen maa tai alue : Hankkeen kesto (kk):
14kuukautta
Teema: Tagit:

Hankkeen nimi englanniksi

Sustainable Mangrove Management in Pohuwato, North Sulawesi

Hakemuksen omarahoitusprosentti

%56.00

Toteutunut omavastuusprosentti

56.00 %