Tilannekatsaus oikeuden toteutumiseen Bety Cariñon ja Jyri Jaakkolan murhatapauksissa

San Juan Copalan alkuperäiskansayhteisöön matkalla olleen ihmisoikeustarkkailijoiden karavaanin jäsenet Bety Cariño ja Jyri Jaakkola murhattiin puolisotilaallisen ryhmän väijytyksessä 2010. Väijytyksestä lähtien Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Socialissa mukana olevat asianajajat ovat peräänkuuluttaneet syyllisten pidättämistä, tuomitsemista ja vangitsemista, jotta tapaus ei jäisi rankaisematta. Myös Euroopan parlamentin ulkoasiainvaliokunnan ihmisoikeuksien alivaliokunta on perännyt Meksikolta tietoa tapauksen tutkinnan edistymisestä ja uhrien omaiset ovat olleet aktiivisia, mutta edistys on ollut hidasta. Oikeudenkäyntien osalta suureksi ongelmaksi on osoittautunut Meksikon valtion haluttomuus järjestää todistajille heidän tarvitsemansa suojelu.

Tapauksen kirjallisen ja audiovisuaalisen dokumentoinnin avulla se pyritään saamaan Amerikan ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyyn. Lisäksi halutaan edistää todistajien suojeluohjelman ulottamista kaikenlaisiin oikeustapauksiin Meksikossa. Siemenpuun tukemassa hankkeessa koostetaan oikeustapaukseen liittyvä lehdistö-, kirjallinen ja videomateriaali ja tuotetaan niistä yhtenäinen audiovisuaalinen dokumentti, koostetaan osavaltion ja liittovaltion rikostutkintamateriaali ja järjestetään se ajallisesti, systematisoidaan juridinen aineisto viiden syytetyn oikeusprosesseista, systematisoidaan tapaukseen liittyvä poliittinen vaikuttaminen sekä Euroopassa että Meksikossa, tuotetaan perinpohjainen analyysi koko prosessista sekä uhrien omaisten osallistumisesta oikeusprosessiin. Raportti käännetään englanniksi ja sitä levitetään sekä Meksikossa että kansainvälisesti. Hankkeesta hyötyvät tapauksen uhrien omaiset sekä meksikolaiset ihmisoikeuspuolustajat.

Siemenpuun lisäksi hankkeen rahoittamiseen ovat osallistuneet Amnesty ja Visio sekä useat yksityishenkilöt. Kiitos lahjoittajille!

Hanketoteuttajan esittely

 

Ohjelma:
Hankkeen maa tai alue :
Myönnetty tuki: 
13 319€

Hankkeen nimi englanniksi

Access to Justice Process Report for Bety Cariño and Jyri Jaakkola Murder Cases