Metsäoikeuksien ja perinteisten terveydenhoitojärjestelmien vahvistaminen

Jagran Jan Vikas Samiti tuki alueellisten yhteistyökumppaniensa kanssa Intian metsäoikeuslainsäädännön toimeenpanoa sekä paikallisella että alueellisella ja osavaltiotasolla. Hankkeeseen liittyi yhteisötason toimintaa sekä perhe- että yhteisötason metsäoikeuksien haussa. Hankkeessa vahvistettiin paikallishallinnon toimijoita siten, että ne pystyvät hallinnoimaan yhteisöjen metsäoikeuksien piiriin saatuja alueita.
Alueellisella tasolla vahvistettiin kansalaisyhteiskunnan tiedollisia ja toiminnallisia edellytyksiä metsäoikeuksien ajamiseksi sekä NAA-verkoston puitteissa että laajemminkin. Hankkeen piirissä oli järjestötason yhteistyötä Rajasthanin, Gujaratin ja Madhya Pradeshin osavaltioiden alueella.
Hankkeessa vahvistettiin myös perinteisen terveydenhuollon järjestelmiä kolmen osavaltion alueella. Hankkeessa luotiin siltaa adivasien oman perinnetietämyksen ja Intian valtion virallisesti tunnustetun, tutkitun ja valvotun vaihtoehtolääketieteen välille. Perinneparannus muodostaa olennaisen osan erityisesti maaseudun ennaltaehkäisevää ja parantavaa terveydenhoitoa. Perinneparantajia (eli guneja) identifioitiin hankealueilla, heidän parannustoimintaansa rekisteröitiin, dokumentoitiin ja osaamista vahvistettiin keskinäisellä oppimisella. Kaiken kaikkiaan 100 uutta perinneparantajaa identifioitiin ja heidän osaamisensa rekisteröitiin tässä hankkeessa.
Hankkeen metsäoikeustyössä suoria hyödynsaajia hankkeessa laskettiin olevan 2670.
Metsäoikeustyön tuloksena hankekaudella hankkeen piirissä jätettiin yhteensä 2249 perhekohtaista metsäoikeusrekisteröinnin hakemusta (yhteensä 698 ha). Myönnettyjä perhekohtaisia rekisteröintejä saatiin 1165 (kokonaispinta-ala 331 ha). Yhteisökohtaisia metsäoikeuksien rekisteröintihakemuksia jätettiin yhteensä 11 yhteisössä (yhteensä 2902 ha), mutta yhtään rekisteröintiä ei saatu hankekaudella.
 

Hankkeen maa tai alue : India Tilijärjestö: Jagran Jan Vikas Samiti (JJVS) Hanke hyväksytty: 14.9.2016 Myönnetty tuki: 32 000 € Hankkeen toteutusaika: 09/2016 - 09/2017 Rahoituskokonaisuus: Metsäyhteisöjen biokulttuuriset oikeudet