Paikallisten siementenhallintajärjestelmien kasvattaminen viljelijöiden siemenoikeuksia vahvistavien linjausten edistämiseksi

Hanke täydentää ZIMSOFFin ja UNACin (Mosambik, Manican provinssitason liiton UCAMAn kautta) tekemää työtä pienviljelijöiden siemenoikeuksien saavuttamiseksi Afrikan siemeniin liittyvää itsehallintaa edistämällä, huomioiden COMESAn (Common Market for Eastern and Southern Africa) ja SADC:n (Southern Africa Development Community) alaisten siemensäännösten puitteissa meneillään oleva siemenlakien yhtenäistäminen. Se on jatkoa erityisesti Siemenpuun tukemalle hankkeelle 15003AFR, jossa ZIMSOFFin ja UNACin (Mosambik) välistä yhteistyöohjelmaa alettiin kehittää yhteisöpohjaisten, viljelijöiden ylläpitämien siementenhallintajärjestelmien tukemiseksi ja vahvistamiseksi. Kyseisen vaiheen aikana ZIMSOFF ja UNAC järjestivät kokemustenvaihtovierailuja sekä Zimbabwessa että Mosambikissa tiedon jakamisen edistämiseksi. Prosessissa myös identifioitiin pilottiyhteisöjä ja hyviä kokemuksia omaavia viljelijäkontaktihenkilöitä (enimmäkseen naisia) tiedon jakamista edistämään. Lisäksi Zimbabwessa järjestettiin alueellinen työpaja siemenlakien yhtenäistämisestä sekä strategioista viljelijäyhteyshenkilöihin liittyen. ZIMSOFFin ja UNACin välistä prosessia päätettiin jatkaa hyvien käytäntöjen taltioimiseksi ja vahvistamiseksi, sekä saatavilla olevien paikallisten lajikkeiden säilyttämiseksi ja vaihtamiseksi.

Käsillä olevassa hankkeessa tavoitteena on vahvistaa ja laajentaa olemassa olevia paikallisia siementenhallintajärjestelmiä poliittisten linjausten uudistamiseksi kohti vahvempia viljelijöiden siemenoikeuksia. Hankkeessa toteutetaan lähtötason kartoitus identifioitujen zimbabwelaisten ja mosambikilaisten paikallisten siementenhallintajärjestelmien hyvien käytäntöjen kirjosta niihin liittyvän ymmärryksen syventämiseksi. Esimerkkejä käytetään viljelijäjärjestöjen ruohonjuuritason äänenä muutoksen aikaansaamiseksi niin horisontaalisesti kuin vertikaalisesti. Hankkeessa toteutetaan myös työpajoja agroekologiasta Viljelijältä viljelijälle -koulutuksena, painottuen erityisesti paikallisiin siementenhallintajärjestelmiin tietoisuuden kasvattamiseksi ja ajattelun suuntaamiseksi kohti paikallistietoon ja ekologiseen monimuotoisuuteen perustuvia paikallisia siementenhallintajärjestelmiä. Saman tavoitteen toteuttamiseksi järjestetään myös kenttäpäiviä sekä siemen- ja ruokamarkkinoita. Jäseniä tuetaan parantamaan monipuolisen siemenvalikoiman saatavuuden turvaamista mm. talous- ja yhteisökohtaisten siemenpankkien avulla sekä linkittämällä yhteisöjä siemenohjelmiin.

Hankkeen maa tai alue : South of Sahara, regional Hanke hyväksytty: 9.6.2016 Myönnetty tuki: 40 000€ Hankkeen toteutusaika: 08/2016 - 07/2017 Rahoituskokonaisuus: Globaali dialogi hyvän elämän (buen vivir) puolesta