Maan ja biodiversiteetin yhteishallinnan puolustaminen alueellisesti

Hankkeen kautta Latinalaisen Amerikan Maan ystävien ryhmät edistävät alueiden hallintaa vahvistamalla yksilajisten viljelmien vastustamista ja luonnon kaupallistamista sekä tukemalla yhteisöpohjaiseen biodiversiteetin hallintaan liittyviä aloitteita ja kokemuksia Argentiinassa, Brasiliassa, Costa Ricassa, El Salvadorissa, Kolumbiassa, Meksikossa ja Uruguayssa. Hanke toteutetaan Kansainvälisten Maan ystävien Metsät ja biodiversiteetti -ohjelman sekä Ruokasuvereniteettiohjelman puitteissa. Sen aikana järjestetään paikallisyhteisöjen kontekstiin perustuvia työpajoja, koulutuksia, kokemustenvaihtoja ja foorumeja mm. agroekologisesta viljelystä, yhteisöpohjaisesta metsien hallinnasta, yksilajisista viljelmistä ja kaupallislähtöisistä ilmasto/ympäristöaloitteista (REDD, PES). Kyseisistä teemoista tehdään selvityksiä ja julkaisuja, joista viestitään verkkosivujen, tapahtumien, radion ja tiedotusvälineiden avulla. Paikallisten, kansallisten ja alueellisten sosiaalisten liikkeiden ja verkostojen kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä. Hankkeen hyödynsaajia ja kumppaneita ovat erityisesti pienviljelijä- ja alkuperäiskansayhteisöt ja naisten verkostot.

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
16.3.2016
Ohjelma:
Myönnetty tuki: 
75 000€
Hankkeen kesto (kk):
15kuukautta

Hankkeen nimi englanniksi

Regional defense of territory and collective management of biodiversity

Hakemuksen omarahoitusprosentti

%10.00