Maan ja biodiversiteetin yhteishallinnan puolustaminen alueellisesti

Hankkeen kautta Latinalaisen Amerikan Maan ystävien ryhmät edistävät alueiden hallintaa vahvistamalla yksilajisten viljelmien vastustamista ja luonnon kaupallistamista sekä tukemalla yhteisöpohjaiseen biodiversiteetin hallintaan liittyviä aloitteita ja kokemuksia Argentiinassa, Brasiliassa, Costa Ricassa, El Salvadorissa, Kolumbiassa, Meksikossa ja Uruguayssa. Hanke toteutetaan Kansainvälisten Maan ystävien Metsät ja biodiversiteetti -ohjelman sekä Ruokasuvereniteettiohjelman puitteissa. Sen aikana järjestetään paikallisyhteisöjen kontekstiin perustuvia työpajoja, koulutuksia, kokemustenvaihtoja ja foorumeja mm. agroekologisesta viljelystä, yhteisöpohjaisesta metsien hallinnasta, yksilajisista viljelmistä ja kaupallislähtöisistä ilmasto/ympäristöaloitteista (REDD, PES). Kyseisistä teemoista tehdään selvityksiä ja julkaisuja, joista viestitään verkkosivujen, tapahtumien, radion ja tiedotusvälineiden avulla. Paikallisten, kansallisten ja alueellisten sosiaalisten liikkeiden ja verkostojen kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä. Hankkeen hyödynsaajia ja kumppaneita ovat erityisesti pienviljelijä- ja alkuperäiskansayhteisöt ja naisten verkostot.

Hankkeen maa tai alue : South America, regional Tilijärjestö: REDES, Amigos de la Tierra Uruguay Hanke hyväksytty: 16.3.2016 Myönnetty tuki: 75 000€ Hankkeen toteutusaika: 04/2016 - 06/2017 Rahoituskokonaisuus: Latinalainen Amerikka: yhteisöpohjainen metsiensuojelu ja ruoantuotannon biodiversiteetti