Maan ja biodiversiteetin yhteishallinnan puolustaminen alueellisesti

Hankkeen kautta Latinalaisen Amerikan Maan ystävien ryhmät edistivät alueiden hallintaa vahvistamalla yksilajisten viljelmien vastustamista ja luonnon kaupallistamista sekä tukemalla yhteisöpohjaiseen biodiversiteetin hallintaan liittyviä aloitteita ja kokemuksia Argentiinassa, Brasiliassa, Costa Ricassa, El Salvadorissa, Kolumbiassa, Meksikossa ja Uruguayssa. Hanke toteutettiin Kansainvälisten Maan ystävien Metsät ja biodiversiteetti -ohjelman sekä Ruokasuvereniteettiohjelman puitteissa. Sen aikana järjestettiin paikallisyhteisöjen kontekstiin perustuvia työpajoja, koulutuksia, kokemustenvaihtoja ja foorumeja mm. agroekologisesta viljelystä, yhteisöpohjaisesta metsien hallinnasta, yksilajisista viljelmistä ja kaupallisista ilmasto/ympäristöaloitteista (REDD, PES). Kyseisistä teemoista tehtiin selvityksiä ja julkaisuja, joista viestittiin verkkosivujen, tapahtumien, radion ja tiedotusvälineiden avulla. Paikallisten, kansallisten ja alueellisten sosiaalisten liikkeiden ja verkostojen kanssa tehtiin aktiivista yhteistyötä. Hankkeen hyödynsaajia ja kumppaneita olivat erityisesti pienviljelijä- ja alkuperäiskansayhteisöt sekä naisten verkostot.

Hankkeen maa tai alue : South America, regional Tilijärjestö: REDES, Amigos de la Tierra Uruguay Hanke hyväksytty: 16.3.2016 Myönnetty tuki: 75 000€ Hankkeen toteutusaika: 04/2016 - 06/2017 Rahoituskokonaisuus: Latinalainen Amerikka: yhteisöpohjainen metsiensuojelu ja ruoantuotannon biodiversiteetti