Tuki puuviljelmiin liittyvälle kampanjalle Latinalaisessa Amerikassa

Hankkeessa vahvistettiin Latinalaisen Amerikan puuviljelmien vastaista verkostoa (RECOMA) uusien jäsenten ja aktiivisen tiedon- sekä kokemusten vaihdon avulla. Paikallisten viljelmätapausten osalta keskityttiin erityisesti tiikkiin Ecuadorissa, mäntyihin Chilessä, eucalyptuksiin Brasiliassa ja öljypalmuun useissa maissa. Viljelmäteemasta kirjoitettiin useita artikkeleja WRM:n uutiskanaviin ja osallistuttiin aktiivisesti kampanjointiin mm. Maailman puuviljelmien vastaisen päivän (21.9.) puitteissa.

Uruguayssa Grupo Guayubira -verkosto loi kontakteja alueella jonne UPM suunnittelee uutta sellutehdasta, tuotti viljelmäaiheisen teatteriesityksen jota esitettiin useilla paikkakunnilla, julkaisi artikkeleita viljelmäteemasta sekä toteutti kampanjoita. Se myös järjesti REDD-teemaisen seminaarin ja verkostoitui muiden kansalaistoimijoiden kanssa viljelmätematiikan ottamiseksi mukaan niiden toimintaan. Guayubira myös vastaanotti valituksia alkuperäismetsien hakkuista ja toimitti ne viranomaisille. Vuosien vaikuttamistyön tuloksena korealainen Posco-yhtiö päätti poistua Uruguaysta ja myi päästökompensaatiotarkoituksessa hankkimansa maat. Guayubiran kritisoima Obdulio -viljelmähanke lakkautettiin ja hallitus velvoitti ennallistamaan sen viljelmämaat.

Hankkeen maa tai alue : South America, regional Tilijärjestö: Movimiento Mundial Por Los Bosques (WRM) Hanke hyväksytty: 18.11.2015 Myönnetty tuki: 30 000€ Hankkeen toteutusaika: 09/2015 - 12/2016 Rahoituskokonaisuus: Latinalainen Amerikka: yhteisöpohjainen metsiensuojelu ja ruoantuotannon biodiversiteetti