CNS:n yhteiskunnallinen vaikuttamistyö keräilijäreservaattien puolesta

Hankkeessa CNS i) osallistuu Amazonian keräilijäväestöä koskevan yhteiskuntapolitiikan suunnitteluun ja toteuttamiseen kansallisella tasolla neuvottelemalla hallituksen kanssa tai kritisoimalla sitä, jotta hallituksen ohjelmat todella saavuttaisivat paikallisyhteisöt, ii) tekee yhteistyötä kansallisen parlamentin kanssa tärkeimpien Amazonian aluetta koskevien lakien sekä asetusten säätämisessä ja iii) tukee CNS:n osavaltiotason organisaatioiden vaatimusten esittämistä osavaltioiden hallituksille sekä kansalliselle hallitukselle.

Hanke edistää CNS:n päämäärää: ekologista maatalousreformia, eli eri kategorioihin kuuluvien keräilijäreservaattien perustamista, metsien suojelua ja niissä asuvien ihmisten elämänlaadun parantamista. Hankkeen aikana tavoitellaan kolmen uuden yhteishallinta-alueen perustamista ja kahden olemassa olevan laajentamista, kolmansien osapuolten aseman ratkaisemista ja rekisteröintiprosessin loppuun saattamista kahdessa reservaatissa, teknisen avun ohjelman (ATER) laajentamista Amazonasin ja Amapán osavaltioihin, kolmen reservaatin metsänhoitosuunnitelman hyväksymistä, käyttöluvan (CDRU) myöntämistä neljälle territoriolle, keräilytuotteiden vähimmäishintojen korottamista kahdeksalla prosentilla, reservaateista vastaavan ympäristöministeriön alaisen instituutin (ICMBio) johtamisen demokratisointia siten, että sen johtajan toimintapariksi perustetaan neuvottelukunta, sekä CNS:n työn vahvistamista pääkaupungissa Brasiliassa osavaltiotason vaatimusten edistämiseksi siellä.

Brasilian Amazonian alueen väestöstä noin 1 500 000 henkilöä asuu keräilijäreservaateissa tai on muuten liitoksissa keräilijätalouteen. He kaikki kuuluvat hankkeen välittömiin ja välillisiin hyödynsaajiin. Vaikuttamistoiminnan kohteina ovat eri ministeriöt, niiden alaiset instituutiot, kansallinen parlamentti sekä osavaltioiden hallitukset. Tärkeä yhteistyökumppani on kansallinen perinteisten yhteisöjen kestävän kehityksen komissio (CNPCT).

Hankkeen maa tai alue : Brazil Tilijärjestö: Conselho Nacional Das Populações Extrativistas (CNS) Hanke hyväksytty: 18.11.2015 Myönnetty tuki: 40 000€ Hankkeen toteutusaika: 12/2015 - 12/2016 Rahoituskokonaisuus: Latinalainen Amerikka: yhteisöpohjainen metsiensuojelu ja ruoantuotannon biodiversiteetti