CNS:n yhteiskunnallinen vaikuttamistyö keräilijäreservaattien puolesta

Hankkeessa CNS i) osallistui Amazonian keräilijäväestöä koskevan yhteiskuntapolitiikan suunnitteluun ja toteuttamiseen kansallisella tasolla neuvottelemalla hallituksen kanssa tai kritisoimalla sitä, jotta hallituksen ohjelmat todella saavuttaisivat paikallisyhteisöt, ii) teki yhteistyötä kansallisen parlamentin kanssa tärkeimpien Amazonian aluetta koskevien lakien sekä asetusten säätämisessä ja iii) tuki CNS:n osavaltiotason organisaatioiden vaatimusten esittämistä osavaltioiden hallituksille sekä kansalliselle hallitukselle. CNS osallistui mm. seuraaviin politiikkaprosesseihin: Kansallinen keräilijäpolitiikka PLANAFE, Kansallinen maaseudun nuorisopolitiikka, sato-ohjelma SAFRA, geneettiseen pääomaan liittyvän lain säädöstyö, Sanear-sanitaatio-ohjelma ja teknisen avun ohjelma ATER. Se myös fasilitoi reservaattien hallinnan kehittämistä kolmessa reservaatissa sekä nuorisojohtajien kouluttamista reservaattien hallinnan ja organisoitumisen vahvistamiseksi useissa reservaateissa.

Hankkeen aikana saavutettiin seuraavat päätulokset: i) perustettiin viisi uutta kansallisen tason yhteishallinta-aluetta Amazonasin osavaltiossa ja laajennettiin yhtä vanhaa (yhteensä 2.6 miljoonaa lisähehtaaria yhteishallinta-alueille), ii) saatiin päätökseen rekisteröintiprosessi (CDRU) 11 reservaatissa – hyödynsaajina yli 3 000 perhettä, iii) saatiin hyväksytettyä kaksi metsänhoitosuunnitelmaa, iv) saatiin korotettua lateksin, açain ja joidenkin muiden tuotteiden vähimmäishintoja sekä sisällytettyä maatiaiskaakao vähimmäishintajärjestelmään.

Hankkeen maa tai alue : Brazil Tilijärjestö: Conselho Nacional Das Populações Extrativistas (CNS) Hanke hyväksytty: 18.11.2015 Myönnetty tuki: 40 000 € Hankkeen toteutusaika: 12/2015 - 10/2016 Rahoituskokonaisuus: Latinalainen Amerikka: yhteisöpohjainen metsiensuojelu ja ruoantuotannon biodiversiteetti