Länsi-Kalimantanin mangrovemetsien suojelu

Kubu Raya on osa Länsi-Kalimantanin rannikon mangrovealueita. Alue on laajudeltaan noin 100 000 hehtaaria. Mangrovemetsät ovat tärkeimpiä hiiltä sitovia maaekosysteemeja sekä tärkeitä mm. paikalliselinkeinoille.

Mangrovealueet voisivat säilyttää kymmenien tuhansien kylissä asuvien toimeentulon ja ylläpitää ekosysteemipalveluja (kuten eliöstön biodiversiteetin säilyttäminen). Tällä hetkellä Kubu Rayan mangrovemetsä on suurelta osin tuhoutunut epäoikeudenmukaisen ja kestämättömän metsähallinnon vuoksi. Tämä näkyy niin joen ylä- kuin alajuoksullakin. Teollisuus on jo muuttanut metsiä hakkuiden, plantaasien, kaivosten ja kalankasvatuksen takia.

SAMPAN Kalimantan aikoo suojella jäljellä olevia rannikkometsiä Länsi-Kalimantanilla. Ajatuksena on edistää oikeudenmukaista ja kestävää rannikkoaluiden metsähallintoa tukemalla rannikkoyhteisöjen harjoittaman mangroven suojelun ja käytön tunnustamista yhteisöpohjaisten metsänhallintamallien (esim. HD, HKm) kautta. Lainsäädäntö mahdollistaa mangroven suojelun. Se tarjoaa mahdollisuuden yhteisölle käyttää ja hallita metsiään. Hankkeessa toimitaan kyläyhteisöjen kanssa, mutta vaikutetaan myös paikallishallintoon.

Hankkeen maa tai alue : Indonesia Tilijärjestö: Sahabat Masyarakat Pantai (SAMPAN) Hanke hyväksytty: 18.11.2015 Myönnetty tuki: 31 000€ Hankkeen toteutusaika: 12/2015 - 11/2017 Rahoituskokonaisuus: Metsä- ja rannikkoekosysteemien suojelu ja kestävä käyttö