Länsi-Kalimantanin mangrovemetsien suojelu

Kubu Raya on osa Länsi-Kalimantanin rannikon mangrovealueita. Alue on laajuudeltaan noin 100 000 hehtaaria. Mangrovemetsät ovat tärkeimpiä hiiltä sitovia maaekosysteemejä sekä tärkeitä mm. paikalliselinkeinoille. Mangrovealueet voisivat säilyttää kymmenien tuhansien kylissä asuvien toimeentulon ja ylläpitää ekosysteemipalveluja (kuten eliöstön biodiversiteetin säilyttäminen). Kubu Rayan mangrovemetsä on suurelta osin tuhoutunut epäoikeudenmukaisen ja kestämättömän metsähallinnon vuoksi. Tämä näkyy niin joen ylä- kuin alajuoksullakin. Teollisuus on jo muuttanut metsiä hakkuiden, plantaasien, kaivosten ja kalankasvatuksen takia. Indonesian lainsäädäntö mahdollistaa mangroven suojelun. Se tarjoaa mahdollisuuden yhteisölle käyttää ja hallita metsiään.

Hankkeessa SAMPAN Kalimantan vahvisti oikeudenmukaista ja kestävää rannikkoalueiden metsien hallintaa ja mangroven suojelua yhteisöpohjaisia metsänhallintamalleja hyödyntämällä. Hankkeessa toimittiin sekä kyläyhteisöjen että paikallishallinnon parissa.

Hankkeen yleisiin koulutuksiin osallistui 20 kylän edustajat, ja hankkeen konkreettisina tuloksina viisi kylää teki alustavat suunnitelmat metsien hallintasuunnitelmien laatimiseksi yhteistyössä metsäviranomaisten kanssa. Kolmen kylän osalta prosessi vietiin siihen pisteeseen, että viranomaiset hyväksyivät niiden osalta mangrovemetsiä koskevat yhteisöjen hallinta- ja suojeluohjelmat. Hankkeessa kartoitettiin näiden kylien metsävarat yksityiskohtaisesti kylien hallintasuunnitelmien ja virallisten suojelurekisteröintien pohjaksi. Suojeltujen alueiden kokonaisala on 6540 hehtaaria. Asukkaita näissä kolmessa kylässä on yhteensä 6122 ja talouksia 1499.
 

Hankkeen maa tai alue : Indonesia Tilijärjestö: Sahabat Masyarakat Pantai (SAMPAN) Hanke hyväksytty: 19.11.2015 Myönnetty tuki: 31 000 € Hankkeen toteutusaika: 12/2015 - 11/2017 Rahoituskokonaisuus: Metsä- ja rannikkoekosysteemien suojelu ja kestävä käyttö