Paikallisyhteisöjen avustaminen metsien käytön hallinnassa

Hankkeessa jatketaan Rejang Lebongin alueella Sumatran lounaisosassa paikallisyhteisöjen metsäoikeuksien lisäämistä, joka edesauttaa uudisraivauksen uhkaamien suojelualueiden metsäpeitteisenä säilymistä sekä paikalliselinkeinojen kehittämistä. Hankkeessa mm. avustetaan kyliä saamaan HKm-yhteisömetsälupia. Alueen metsäpeitteisyys halutaan säilyttää, mutta samalla turvata paikallisten ihmisten mahdollisuus kestäviin elinkeinoihin. Tuloksina odotetaan HKm-lupavalmiutta neljän kylän metsäalueille. Ja että hankealueen metsäpeitteisyys säilyy. Hankkeesta hyötyvät etenkin metsät sekä paikallisväestö.Hankkeessa toimitaan yhteistyössä lähinnä Rejang Lebongin alueen eri kylien asukkaiden, mutta myös paikallishallinnon kanssa.

Hankkeen maa tai alue : Indonesia Tilijärjestö: Akar Foundation Hanke hyväksytty: 18.11.2015 Myönnetty tuki: 21 000 € Hankkeen toteutusaika: 12/2015 - 11/2017 Rahoituskokonaisuus: Metsä- ja rannikkoekosysteemien suojelu ja kestävä käyttö