Konfliktista mahdollisuudeksi: oikeusperustainen metsiensuojelu Keniassa

Hankkeen lähtökohtana oli oikeusperustainen ympäristönsuojelu, jossa metsistä riippuvaisilta yhteisöiltä suojelun nimissä viedyt maat palautetaan niiden yhteisomistukseen oikeuksien ja velvoitteiden saattelemina. Näin yhteisöt suojelevat ja käyttävät kestävästi metsiä suojelutoimijoiden tukemina. Kansallisella tasolla CIPDP yhteistyötahoineen vaikutti Kenian metsistä riippuvaisten yhteisöjen maaoikeuksiin liittyvien lakiuudistusten valmisteluun ja toimi proaktiivisena osapuolena Kansallisen maakomission koordinoimassa yhteisökonsultaatioprosessissa. Paikallistasolla tuettiin ogiekien ja sengwereiden kapasiteettia osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon, yhteisösäännöstöjen laadintaa ja niiden toimeenpanon seurantaa. Yhteisöt myös valmistautuivat hakemaan maanhallintalupaa tuoreen yhteisömaalain nojalla. Kansainvälisellä tasolla CIPDP esitteli Kenian metsäyhteisöjen tilannetta ja tavoitteita Maailmanpankin tarkastuspaneelille, tapasi Suomen Nairobin lähetystön neuvonantajia ja osallistui Global Forest Coalitionin Maailman metsäkongressin yhteydessä syyskuussa 2015 Durbanissa järjestämään yhteisöpohjaisen suojelun tapahtumaan.

Chepkitalen ogiekeja on noin 5 000 ja heidän perinteinen kotialueensa on noin 178 000 hehtaaria. Sengwereitä puolestaan on noin 33 000 ja heidän perinteinen kotialueensa on 95 600 hehtaaria.

Hankkeen maa tai alue : Kenya Tilijärjestö: Chepkitale Indigenous People Development Project (CIPDP) Hanke hyväksytty: 29.4.2015 Myönnetty tuki: 57 000 € Hankkeen toteutusaika: 04/2015 - 02/2017 Rahoituskokonaisuus: Globaali dialogi hyvän elämän (buen vivir) puolesta