Intian metsäyhteisöjen vahvistaminen yhteisten metsävarojen puolustamiseksi

Hanke jatkaa All India Forum of Forest Movementsin (AIFFM) työtä, jota Siemenpuu on tukenut myös aikaisemmissa hankkeissa 2013–2014. Kamppailua metsäyhteisvaurauden takaisin saamiseksi ja suojelemiseksi tuetaan keskittymällä sopivien ruohonjuuritason yhteisvaurauden hallintainstituutioiden perustamiseen sekä sopivien poliittisten ja organisatoristen strategioiden kehittämiseen osavaltioiden, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Keskeisiä hyödynsaajia ovat metsäyhteisöt, jotka ovat järjestäytyneet useaksi Gram Sabha -toimielimeksi. Keskeiset toiminta-alueet ovat erityisesti metsistä riippuvaiset yhteisöt West-Bangalissa, Assamissa, Madhya Pradeshissa, Maharashtrassa ja Telanganassa, missä toimitaan yhteistyössä AIFFM:n toimijoiden ja muiden paikallisten ryhmien kanssa, jotka ovat mukana yhteisvaurauden suojelemisessa.

Hankkeen maa tai alue : India Tilijärjestö: Bajkul Gram Bharati (BGB) Hanke hyväksytty: 29.4.2015 Myönnetty tuki: 28 000€ Rahoituskokonaisuus: Globaali dialogi hyvän elämän (buen vivir) puolesta