Mekongin energia- ja ekologiaverkosto 2015-2016

Vuosien 2015-16 aikana MEE Net jatkaa verkoston toimijoiden kapasiteetin kasvatusta, vaikuttamistyötä Mekong-maiden energiasektorin kehittämisessä sekä yhteisöpohjaisten strategisten ympäristöanalyysien tekemistä. Lisäksi se lisää Salween-joen rajat ylittävää vaikuttamistyötä ja edistää Salweenin etnisen neuvoston perustamista. MEE Net työskentelee läheisesti Save the Mekong –koalition kanssa, jotta energiakysymykset ja maiden rajat ylittävät vaikutukset otetaan huomioon Mekongiin liittyvässä kampanjatyössä. MEE Netin tavoitteena on, että energiakehitys Mekongilla on demokraattista, taloudellisesti järkevää, ympäristöllisesti kestävää ja sosiaalisesti oikeudenmukaista.

MEE Netin hanketavoitteet:

1) lisätä energia ja rahoitusaspekti keskusteluun ja kampanjointiin Mekongin, Salweenin ja Irrawaddyn vesivoimapadoista, sillä keskustelu on aiemmin keskittynyt ympäristövaikutuksiin;

2) haastaa keskitetty sähkösektorin suunnittelu, joka pohjautuu suuren mittakaavan tuhoisiin infrastruktuurihankkeisiin, lisäämällä kansalaisten osallistumista ja läpinäkyvyyttä; 

3) lisätä kumppanijärjestöjen kapasiteettia, jotta ne voivat tehdä tehokkaampaa vaikuttamistyötä ja osallistua energiapolitiikan uudistamiseen;

4) vahvistaa yhteisöpohjaisten ympäristöanalyysien parissa työskentelevien paikallisyhteisöjen, aktivistien ja tutkijoiden verkostoa Irrawaddyn, Salweenin ja Mekongin alueella tiedon lisäämiseksi ja strategioiden jakamiseksi, tavoitteena lisääntynyt kansalaisten osallistuminen ja energiapolitiikkaan vaikuttaminen.

MEE Netin kapasiteetinkasvatustoimet kohdistuvat verkoston kumppanijärjestöille sekä energia- ja ympäristötutkijoille ja vaikuttajille koko Mekongin alueella. 26 Irrawaddy-joen varren ympäristöanalyysejä tekevää yhteisöä, Salweenin etninen neuvosto Kiinassa, Myanmarissa ja Thaimaassa, Save the Mekong –koalitio, Salweenin tutkimusverkosto joen valuma-alueella, sekä MEE Netin kumppanijärjestöt ovat hankkeen hyödynsaajia. Muita kohderyhmiä ovat paikalliset liikkeet ja ryhmät sekä energiahankkeiden haittavaikutuksista kärsineet ihmiset, erityisesti haavoittuvat ryhmät. Lisäksi hallitusten, kehitysrahoittajien ja rahoituslaitosten edustajat ovat MEE Netin vaikuttamistyön kohteena. Hankkeen aikana MEE Net toimii fasilitaattorina, koordinaattorina ja resurssina kumppanijärjestöille, tutkijoille ja aktivisteille seuraamalla alueen energiasektorin kehitystä, välittämällä tietoa sähköpostin ja nettisivuston kautta sekä tekemällä yhteistyötä eri hankkeissa tarpeen mukaan.

Hankkeen maa tai alue : Asia, regional Tilijärjestö: Foundation for Ecologial Recovery (FER) Hanke hyväksytty: 19.2.2015 17.9.2015 Myönnetty tuki: 233 000€ Hankkeen toteutusaika: 01/2015 - 12/2016 Rahoituskokonaisuus: Mekongin alue: kestävä energiapolitiikka