Yhteisöjen siemenjärjestelmien vahvistaminen ja oikeuksien puolustaminen

Hankkeessa kansainvälisen pienviljelijäliikkeen La Via Campesinan jäsenet, zimbabwelainen ZIMSOFF ja mosambikilainen UNAC kokoontuvat keskustelemaan niiden koordinaatiovastuista alueellisella ja kansainvälisellä tasolla ja laativat strategian pienviljelijöiden taistelun tukemiseksi itäisessä ja eteläisessä Afrikassa. Ne järjestävät jäsentensä välisiä kokemustenvaihtovierailuja, joilla identifioidaan yhteisöpohjaisten siementenhallintajärjestelmien hyviä käytäntöjä. Ne taltioidaan videolle ja paperille viljelijöiden kesken jaettaviksi. Ne järjestävät myös työpajan eteläisen ja itäisen Afrikan siemenlakien yhdenmukaistamisen seurauksista pienviljelijöiden siementenhallintajärjestelmille vahvistaakseen pienviljelijöiden ääntä teemassa. Hankkeen tavoitteena on kehittää ZIMSOFFin ja UNACin välinen pilottiohjelma yhteisöpohjaisten, viljelijävetoisten siementenhallintajärjestelmien vahvistamiseksi. Hanke tukee vahvan alueellisen viljelijöiden siemenverkoston rakentamista.

Ylikansallisten suuryhtiöiden dominoiva asema maataloustuotannon perustuotantovälineiden hallinnassa on yksi eteläisen Afrikan suurimmista haasteista. Ylikansallisten yhtiöiden kontrolli uhkaa myös siemeniä COMESAn (Common Market for Eastern and Southern Africa) ja SADC:n (Southern Africa Development Community) suunnitellessa siemensäännösten yhdenmukaistamista. Tällöin kaupalliset, geenimuunnellut siemenet syrjäyttäisivät pienviljelijöiden vaalimat maatiaislajikkeet ja tekisivät niiden käytöstä rangaistavaa. Hankkeen avulla ZIMSOFF haluaa puolustaa pienviljelijöiden perusoikeutta säästää, vaihtaa, kehittää, jalostaa ja myydä siemeniä ja ylläpitää niiden monimuotoisuutta.

Hankkeen maa tai alue : South of Sahara, regional Hanke hyväksytty: 19.2.2015 Myönnetty tuki: 50 000€ Rahoituskokonaisuus: Globaali dialogi hyvän elämän (buen vivir) puolesta