Afrikkalainen osallistuminen Maailman sosiaalifoorumiin 2015

Hankkeessa mahdollistetaan afrikkalaista osallistumista ja erityisesti Afrikan sosiaalifoorumin toimijoiden osallistumista Tunisissa maaliskuussa 2015 pidettävään Maailman sosiaalifoorumiin (WSF). WSF tarjoaa tilaisuuden afrikkalaisille toimijoille verkostoitua alueellisesti ja kansainvälisesti yhteisen agendan ja kannanottojen määrittämiseksi sekä vahvistaa kapasiteettiaan vaikuttamistyöhön. WSF:ssä järjestetään erityisesti tilaisuus maakauppauksista sekä työpajan valmistautumisesta  syksyn  COP21 –ilmastokokoukseen. Hanketta koordinoi Afrikan sosiaalifoorumin sihteeri jonka tilijärjestö on Enda Tiers Monde.

Hankkeen tavoitteet: 1) Tuoda Maailman sosiaalifoorumiin 2015 afrikkalaisen kansalaisyhteisunnan näkökulmia, 2) Mahdollistaa eriliaisille afrikkalaiislle liikkeille ja temaattisille verkostoille vahvistaa toimintaansa ja arvostaa vaihtoehtojaan, ja 3) Osallistua WSF 2015 järjestämiseen ja vahvistaa siinä afrikkalaisten kulttuurien huomioimista ja esille tuomista.

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
19.2.2015
Ohjelma:
Myönnetty tuki: 
40 000€
Hankkeen kesto (kk):
4kuukautta

Hankkeen nimi englanniksi

African participation to the World Social Forum 2015