Kyläyhteisöjen tukeminen yhteismaiden ja metsien säilyttämiseksi Ketapangin alueella Länsi-Kalimantanilla

Link-AR Borneo pyrkii rohkaisemaan kyläperustaiseen sääntelyyn yhteisömetsien ja -maiden suojelemiseksi toimeentulon lähteinä. Kyläperustainen sääntely voisi estää metsien häviämisen, metsäekosysteemien köyhtymisen sekä maa-alueiden valtaamisen palmuöljyn tuotantoon, paperipuuplantaaseille ja kaivoksille. Kylien rohkaiseminen luonnonvarojen hallintaan edistää osaltaan metsien ja maiden suojelua sekä yhteisöjen oikeuksia.

Link-AR Borneo pyrkii tavoitteeseensa perustamalla sopimuksen yhteisöjen suojelusta ja toimeentulosta (Community Conservation and Livelihood Agreement, CCLA). Se rohkaisee yhteisöjä sitoutumaan sopimuksella määriteltyjen metsien ja maiden suojeluun. Sopimuksen toimeenpanon edistämiseksi CCLA-dokumentti asetetaan kyläperustaiseen sääntelyyn laiksi.

Hanke toteutetaan viidessä kylässä Ketapangin alueella Länsi-Kalamantanilla. Suoriin hyödynsaajiin kuuluu noin 250 ihmistä, mukaan lukien useita sellaisia ryhmiä kuten paikalliset viranomaiset, alkuperäiskansojen johtajat sekä naisten ja nuorisoryhmät. Muita sidosryhmiä ovat paikalliset viranomaiset, katolisen kirkon organisaatio ja Ketapangin aluehallinto. Hanke pyrkii suojelemaan vähintään 1000 hehtaaria yhteisöperustaisin sopimuksin, mutta myös suurempia alueita on mahdollista sisällyttää suojeltavaan alueeseen. Hanke perustuu Link-AR Borneon edelliseen tutkimukseen luonnonvarojen hallinnasta 30 kylässä. 

Hanke hyväksytty/hylätty pvm:
15.12.2014
Ohjelma:
Teema: Tagit: Hankkeen maa tai alue :
Tilijärjestö:
Myönnetty tuki: 
20 000€
Hankkeen kesto (kk):
12kuukautta

Hankkeen nimi englanniksi

Encouraging The Implementation of Village Revitalization to Preserve the Community Land and Forest Area in Ketapang District, West Kalimantan