Kaivosalueiden paikallisyhteisöjen äänen vahvistaminen Maran alueella Tansaniassa

Tansanian maaseudun yhteisöissä, jotka kärsivät huonosti säännellyistä  mineraali-investoinneista ja ihmisoikeusloukkauksista, on alhainen tulotaso, vähäinen tietoisuus ja lukutaito.  Usein yhteisöissä ei ole aikaa, mahdollisuuksia tai organisaatiorakenteita, yhteyksiä tai tukevia verkostoja, jotta ne voisivat osallistua mielekkäällä tavalla poliittisiin prosesseihin paikallisella tai kansallisella tasolla.

Jotta voidaan vastata kaivosteollisuuden haasteisiin, HELP säätiö ehdottaa yhteisöllistä hanketta, joka tähtää kaivosyhteisön valmiuksien, tietoisuuden ja vaikuttamistyön vahvistamseen viidellä kaivosalueella Maran alueella Tansaniassa. Hankkeessa koulutetaan yhteisötarkkailijoita ja aktivisteja ja kehitetään heidän taitojaan tietojen keräämisessa, kirjoittamisessä ja viestinnässä koskien yhteisöjä ja niiden kohtaamia ympäristöongelmia.

Hankkeen toimet ovat:

  1. Rakentaa tarkailukoulun avulla yksilöiden ja yhteisöjärjestöjen verkosto,  joka haastaa yrityksiä ja parantaa yhteisöjen valmiuksia osallistua poliittisesti Tansaniassa
  2. Kasvattaa yhteisöjen kapasitettia tuottaa omaa osallistavaa ja toimintaan perustuvaa tutkimusta kaivosteollisuusalueilla
  3. Seurata Maran alueella toimivia monikansallisia yrityksiä, jotta voidaan varmistaa, että ne täyttävät Tansanian sosiaali-, ympäristö- ja talousstandardien minimivaatimukset

 

Hankkeen maa tai alue : Tanzania Tilijärjestö: Foundation HELP Hanke hyväksytty: 15.12.2014 Myönnetty tuki: 40 000€