Ekologisen maankäytön ja verkostoitumisen edistäminen toimeentulon vahvistamiseksi

Hanke edistää pienmaanviljelijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa Kenian maatalouspolitiikkaan ja edistää ekologisten maankäyttöteknologioiden käyttöönottoa. Siemenpuun tuki kohdistuu pienviljelijöiden alueellisten verkostojen toiminnan tukemiseen osana PELUMin laajempaa ohjelmaa pienviljelijöiden omaehtoisen ekologisen maankäytön edistämiseksi. 

PELUM Kenian verkosto on kehittänyt toimintamallia jäsenten pyrkimysten vahvistamiseksi eri alueilla. PELUM Kenian vuosikokouksessa toukokuussa 2014 sovittiin, että verkosto perustaa kuusi verkostovyöhykettä, jotka verkoston ylin päätöksentekoelin AGM sitten hyväksyi. 

Tämä hanke pyrkii parantamaan PELUM Kenian pienviljelijöiden toimeentuloa soveltamalla ekologista maankäyttöä (ecological land use management, elum) ja verkostoitumista. Tämä saavutetaan vahvistamalla jo perustettuja verkostovyöhykkeitä, jotka kattavat laajasti Keniaa. 

Tuenannon merkittävimmät saavutukset ovat:

  1. Kasvava osallistuminen ELUM -poltiikan kehittämiseen 1 600 000 pienviljelijän keskuudessa kuuden verkostovyöhykkeen alueella
  2. Parantunut ruokaturva PELUM Kenian verkoston määrittämillä kotitalous- ja vyöhyketasoilla
  3. Kasvanut tiedonjako ja maan hallituksen osalliuus ELUM:n politiikan keskusteluissa, kehittämisessä, omaksumisessa, toimeenpanossa ja edistämisessä

 

Hankkeen maa tai alue : Kenya Tilijärjestö: Participatory Ecological Land Use Management (PELUM) Association -- Kenya Hanke hyväksytty: 15.12.2014 Myönnetty tuki: 45 000€