Sikasson kunnanjohtajien kaivosverkoston perustaminen

Yhtiöiden ja käsityöläisten kaivannaistoiminnan yleistyessä Malin Sikassossa, tämä hanke pyrkii muodostamaan alueen kunnanjohtajien koalition käsittelemään kaivannaiskysymyksiä sekä vaatimaan tilivelvollisuutta kaivosyhtiöiltä. Koalition tavoitteena on vahvistaa Sikasson kuntien kapasiteettia kouluttamalla maalakien ja kaivossäädösten tuntemusta sekä edistämällä keskustelua relevanttien tahojen välillä. Näin se pyrkii myös suojaamaan paikallista ihmisiä ja luontoa kunnioittavaa sosioekonomista kehitystä kaivosyhtiöiden intresseiltä.

Hankkeessa luodaan perusta rehelliselle dialogille, mukaan lukien myös hallinnon viranomaiset ja yritykset väkivallattomalla tavalla. Kunnanjohtajien koalitio voisi muotoutua neuvoa-antavaksi rakenteeksi koskien kaivoskysymyksiä, jotka ovat hyvin vaikeita kullankaivuusta riippuvaisessa Malissa. Hanke on myös tärkeä ensimmäinen askel keskustelun avaamiselle. Koalition avaama keskustelu voi saada voimaa myös muilta Siemenpuun tukemilta tahoilta, sekä tulla osaksi Siemenpuun edistämää globaalia dialogia.

Hankkeen perimmäinen tavoite on vahvistaa valittujen viranomaisten kapasiteettiä käsitellä kaivannaiskysymyksiä, jotta he pystyvät vaikuttamaan poliittisiin ja hallinnollisiin viranomaisiin ja saada heidät huomioimaan tietyt kaivannaistoiminnasta nousevat ongelmat huomioon. Näin he voivat tukea myös paikallisyhteisöjen kehitystä kaivannaisalueilla.

Hanke tavoittaa potentiaalisesti kaikki paikalliset valitut viranomaiset ja kaivannaisalueiden yhteisöt Sikasson alueella, yhteensä siis noin 100 000 ihmistä. 

Hankkeen maa tai alue : Mali Tilijärjestö: Mali Folkecenter (MFC) Nyetaa Hanke hyväksytty: 25.11.2014 Myönnetty tuki: 35 000€