Wacana-julkaisu ja indonesialaisten aktivistien koulutus

Kaksivuotisessa hankkeessa tuotettiin kaksi Wacana-lehden teemanumeroa Indonesian kylälainsäännöstä sekä veden poliittisesta ekologiasta, ja järjestettiin kaksi kurssikoulutusta nuoren sukupolven aktivisteille etenkin kylätasolta lähtevään vaikuttamistyöhön liittyen.

Wacana-numero 35 julkaistiin indonesiaksi ja numero 36 taitettiin valmiiksi (painettu hankkeen päätyttyä muulla rahoituksella). Julkaisun paperiversion levikki on 1000 kpl/numero. Ne julkaistaan myös ilmaisina e-lehtinä http://insistpress.com/jurnal-wacana/.

2000-luvun alkupuolella INSIST järjesti Involvement-aktivistikoulutuksen, joka oli suosittu ja innosti monia nykyisin hyvinkin tunnettuja toimijoita elämäntyöhönsä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja ympäristön puolesta. Myös monet Siemenpuun tukemien tahojen toimijat osallistuivat siihen. Tässä hankkeessa Involement sai jatko-osan, johon osallistui 39 nuorta aktivistia (näistä naisia 18 eli 46%) etupäässä INSISTin omien jäsenjärjestöjen mutta myös muiden Siemenpuun tukemien tahojen piiristä. Aktivistikoulutus sisälsi työpajoja, kenttätyöjaksoja ja evaluointia. Wacana-julkaisuissa ja aktivistikoulutuksissa käsiteltiin myös osin samoja teemoja. Kirjoittajat ja opettajat ovat tunnettuja vanhemman ikäpolven toimijoita Indonesiassa. Wacanan artikkelit toimivat etenkin akateemisen keskustelun herättäjinä, ja ympäristöaktivistit voivat ammentaa niistä argumentteja työhönsä.

Video aktivistikoulutuksesta: https://www.youtube.com/watch?v=rM74nfQh874

Hankkeen maa tai alue : Indonesia Tilijärjestö: INSIST Press Hanke hyväksytty: 15.12.2014 Myönnetty tuki: 50 000 € Hankkeen toteutusaika: 01/2015 - 05/2017 Rahoituskokonaisuus: Metsä- ja rannikkoekosysteemien suojelu ja kestävä käyttö