Yhteisömaita koskevan yhteiskuntapolitiikan seuraaminen Baixo Amazonasissa

Hanke keskittyi vaikuttamiseen Baixo Amazonasin sosiaalisten liikkeiden yhteiskuntapoliittisten vaatimusten toteutumiseksi. Sosiaaliseen liikkeeseen kuuluu alueen keräilijäreservaattien asukkaita edustavia organisaatioita, kuten asukkaiden yhdistyksiä ja ammattiliittoja, jotka vaativat metsien suojelun ja niiden asukkaiden elämänlaadun parantamisen varmistavaa yhteiskuntapolitiikkaa. Hankkeessa tuettiin sosiaalisten liikkeiden järjestäytymistä ja koottiin sen ensisijaisimmat vaatimukset yhteiskuntapolitiikan eri aloilta, kuten terveys-, koulutus-, infrastruktuuri- ja elinkeinosektoreilta, ja tehtiin vaikuttamistyötä relevanttien kunta-, osavaltio- ja valtiotason päättäjien suuntaan. Näitä ovat mm. ympäristö-, maatalous-, terveys- ja opetusministeriö. Hankkeessa toteutettiin mm. karavaani pääkaupunkiin Brasiliaan sosiaalisen liikkeen vaatimusten viemiseksi ministeriöihin. Lisäksi vaatimukset esitettiin Kansallisen keräilijäväestön liiton CNS:n järjestämässä III Chamado da Floresta -suurtapahtumassa, johon osallistui mm. Brasilian hallituksen maaseutukehityksen ministeri sekä varaympäristöministeri.

Hankkeen maa tai alue : Brazil Tilijärjestö: Instituto de Desenvolvimento Sustentável (ELO) Hanke hyväksytty: 25.11.2014 Myönnetty tuki: 23 000€ Hankkeen toteutusaika: 12/2014 - 10/2016 Rahoituskokonaisuus: Latinalainen Amerikka: yhteisöpohjainen metsiensuojelu ja ruoantuotannon biodiversiteetti