Kenian alkuperäiskansojen ilmastopoliittiset turvalausekkeet ja oikeudet

Hankkeessa 1) järjestettiin kenialaisten metsästäjä-keräilijäalkuperäiskansojen kanssa kolme työpajaa liittyen mm. ilmastonmuutokseen, ihmisoikeusnormeihin ja kansallisiin lakeihin, 2) pidettiin esillä Kenian alkuperäiskansojen oikeuksien tilaa IUCN:n alueellisessa suojelukokouksessa ja 3) tuotettiin ja julkaistiin IPACCin ohjeistus alkuperäis- ja paikallistiedon sisällyttämisestä kansallisiin ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategioihin. Julkaisua levitettiin laajasti ilmastosopimusneuvotteluissa sekä Limassa 2014 että Pariisissa 2015. Hankkeella haluttiin vahvistaa Kenian metsistä riippuvaisten alkuperäiskansojen välistä yhteistyötä ilmastonmuutoksen torjumisen turvalausekkeiden kehittämisessä, tukea niiden vaikuttamistyötä hallituksen suuntaan teemassa sekä edesauttaa perinnetiedon sisällyttämistä Afrikan maiden kansallisiin ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnitelmiin. Hankkeen ilmastonmuutoksen torjumiseen keskittyvä osa hyödytti kenialaisia metsistä riippuvaisia alkuperäiskansoja (Sengwer, Ogiek ja Yiaku), kun taas sopeutumiseen keskittyvästä osasta hyötyivät alkuperäiskansat eri puolilla Afrikkaa.

Hankkeen maa tai alue : Kenya Tilijärjestö: Indigenous Peoples of Africa Coordinating Committee (IPACC) Hanke hyväksytty: 25.11.2014 Myönnetty tuki: 26 500€ Hankkeen toteutusaika: 12/2014 - 06/2016 Rahoituskokonaisuus: Globaali dialogi hyvän elämän (buen vivir) puolesta