Kenian alkuperäiskansojen ilmastopoliittiset turvalausekkeet ja oikeudet

Hankkeessa 1) järjestetään metsistä riippuvaisten kenialaisten alkuperäiskansojen kanssa kolme työpajaa liittyen ilmastonmuutoksen torjumisen turvalausekkeisiin, ihmisoikeusnormeihin ja mekanismeihin, 2) tuetaan kolmen metsistä riippuvaisten alkuperäiskansojen edustajan dialogia hallituksen tai siihen liittyvien toimijoiden kanssa turvalausekemekanismeista ja standardeista, sekä 3) tuotetaan ja julkaistaan IPACCin materiaali alkuperäis- ja paikallistiedon sisällyttämisestä kansallisiin ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategioihin UNFCCC:n COP20:ssa Limassa, Perussa. Hankkeella halutaan vahvistaa Kenian metsistä riippuvaisten alkuperäiskansojen välistä yhteistyötä ilmastonmuutoksen torjumisen turvalausekkeiden kehittämisessä, tukea heidän vaikuttamistyötään hallituksen suuntaan teemassa sekä edesauttaa perinnetiedon sisällyttämistä kansallisiin ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnitelmiin. Hankkeen ilmastonmuutoksen torjumiseen keskittyvä osa hyödyttää kenialaisia metsistä riippuvaisia alkuperäiskansoja (Sengwer, Ogiek ja Yiaku), kun taas sopeutumiseen keskittyvästä osasta hyötyvät alkuperäiskansat eri puolilla Afrikkaa. Hankkeen ajatus ja toiminnot ovat alkuperäiskansojen itsensä suunnittelemia ja toteuttamia. 

Hankkeen pitkän tähtäimen tavoite: Afrikan alkuperäiskansoilla on kapasiteettia osallistua tehokkaasti hallitusten politiikantekoon niin, että ilmastonmuutokseen liittyvät poliittiset päätökset ovat oikeusperustaisia, kestäviä ja sisältävät alkuperäiskansojen tietoa, arvoa ja osallisuuden alusta alkaen, läpi toimeenpanon seurantaan ja arviointiin.

Välittömät tavoitteet:

  1. Kenian metsien alkuperäiskansat toimivat yhteistyössä kehittääkseen strategiansa ja periaatteensa ilmastonmuutoksen torjunnan turvalausekkeisiin  
  2. Alkuperäiskansat ryhtyvät keskusteluun kansallisen hallituksen kanssa kansallisesta REDD+ -mekanismista vakuuttaakseen oikeutensa ja puolustaakseen tehokkaita turvalausekkeita, jotka huomioivat sekä ihmisoikeudet että gender-näkökulman 

 

 

Hankkeen maa tai alue : Kenya Tilijärjestö: Indigenous Peoples of Africa Coordinating Committee (IPACC) Hanke hyväksytty: 25.11.2014 Myönnetty tuki: 26 500€ Rahoituskokonaisuus: Globaali dialogi hyvän elämän (buen vivir) puolesta