Metsien hallinta embera ja wounaan -kansojen hallintoalueella

Hankkeessa laaditaan Embera Wounaan alkuperäiskansojen alueelle metsien hallinnan hallinnollinen ja tekninen manuaali, jota ilman metsien hallinta on haavoittuvaista. CGEW:n tavoittena on suojella alueensa ympäristöä ja elinpiiriä. Hankkeen avulla halutaan varmistaa kulttuuriseen kosmovisioon perustuva metsien hallinta vahvistamalla CGEW:n ja yhteisöjohtajien hallintokapasiteettia, jotta hallintoalueen metsiä pystytään hallitsemaan perinteisten normien ja kansallisten sekä kansainvälisten säädösten mukaisesti. Samalla halutaan myös taata, että CGEW:llä on metsien hallintaan koulutettua väkeä. Hankkeesta hyötyy koko Embera Wounaan yhteisö.

Hankkeen tavoitteena on varmistaa kulttuuriseen kosmovisioon perustuva metsien hallinta vahvistamalla yleiskokouksen ja yhteisöjohtajien hallintokapasiteettia, jotta hallintoalueen metsiä pystytään hallitsemaan perinteisten normien ja kansallisten sekä kansainvälisten säädösten mukaisesti.

Hanke hyödyttää suoraan CGEW:n hallinnosta vastaavia, ja sitä kautta koko yhteisöä. Yhteistyötä tehdään myös kuntien ja paikallistason yhteisöpäättäjien kanssa.

Hankkeen maa tai alue : Panama Tilijärjestö: Congreso General Embera Wounaan (CGEW) Hanke hyväksytty: 25.11.2014 Myönnetty tuki: 19 600€ Hankkeen toteutusaika: 01/2015 - 12/2015 Rahoituskokonaisuus: Latinalainen Amerikka: yhteisöpohjainen metsiensuojelu ja ruoantuotannon biodiversiteetti