Megaprojektien kolhaisemien liike

Hankkeella "Movimento dos atingidos por megaprojectos" halutaan kasvattaa mosambikilaisten pienviljelijäyhteisöjen kapasiteettia puolustaa oikeuksiaan ja luonnonvarojaan kaivos- ja maatalousmegahankkeiden puristuksessa, sekä yhdistää yhteisöjä suuremmaksi liikkeeksi. Hankkeen puitteissa järjestetään paikallistason keskustelu- ja koulutustyöpajoja vaikuttamis- ja kampanjointityöstä sekä kokemustenvaihtoa yhteisöjen välillä. Megahankkeiden ja niitä tukevien kansallisten ohjelmien aiheuttamia epäoikeudenmukaisuuksia dokumentoidaan ja julkistetaan. Hankkeen toteuttajajärjestöä ADECRUa (Acção Académica para o Desenvolvimento das Comunidades Rurais) vahvistetaan järjestönä ja verkostoidutaan sekä kansallisen että kansainvälisen kampanjoinnin kautta. Hankkeesta hyötyvät erityisesti kaivos- ja maatalousmegahankkeiden uhkaamat pienviljelijäyhteisöt.

Hankkeen pääasiallisia hyödynsaajia ovat kaivoshankkeiden vaikutusten alaiset yhteisöt Teten provinssissa (noin 5000 perhettä) sekä ns. Nacalan käytävän alueella, jolla Mosambikin hallitus edistää laajamittaista maatalousohjelmaa ProSavanaa Japanin ja Brasilian tuella. ProSavanaan liittyvästä ADECRUn vaikuttamistoiminnasta Nampulan provinssissa saattaa hyötyä 4,5 miljoonaa maaseudun asukasta.

 

 

 

Since 2012, Siemenpuu's partner ADECRU, its partners and affected communities have taken up a struggle resisting the ProSavana program and its model of development.  The aim of the Mozambican, Brasilian and Japanese governmental ProSavana program is to destine 14.5 million hectares in the Mozambican provinces of Niassa, Nampula and Zambezia for the development of agribusiness, which as such is directly countering the livelihoods of small farmers, and this in a country where 81% of the population is economically depended on agriculture for its survival. Siemenpuu has been supporting ADECRU in this process since 2012 under the (project) banner of “Movement of the affected by megaprojects”, with the Siemenpuu support being directed e.g. to holding workshops among affected communities to collect their revindications, discuss resistance strategies and  to conduct advocacy work concerning the injustices nationally, as also internationally through the cooperation with civil society in Brasil and Japan as part of the ‘No to ProSavana’ international campaign. Siemenpuu supported its partner ADECRU to make a Portuguese version of ADECRU's video 'Land grabbed, Life stolen', which was published in October 2015. 

 

Hankkeen maa tai alue : Mozambique Tilijärjestö: Acção Académica Para O Desenvolvimento Das Comunidades Rurais (ADECRU) Hanke hyväksytty: 25.9.2014 Myönnetty tuki: 34 460€ Hankkeen toteutusaika: 10/2014 - 09/2016 Rahoituskokonaisuus: Globaali dialogi hyvän elämän (buen vivir) puolesta