Ilmasto-oikeudenmukaisuus, energiapolitiikka ja luonnonvaroista riippuvaiset yhteisöt Intiassa

Hanke jatkaa ilmastonmuutokseen ja yhteisöoikeuksiin liittyvää selvitys- ja kampanjointityötä, jota Siemenpuu tuki aiemman DISHA:n vuosina 2012-2013 hallinnoiman hankkeen (11018AAS) kautta. Hankkeessa tuetaan edelleen India Climate Justice (ICJ)  -verkostoa ja hankevastaavana on sama tutkija-aktivisti Soumitra Ghosh, mutta nyt tilijärjestönä toimii RVC. Toteutuksesta vastaa Koillis-Intiasta käsin toimiva ryhmä, jolla on laajaa kokemusta ilmasto- ja katastrofityöstä.

ICJ:n toiminnan aktivoinnista ja muiden tahojen työstä huolimatta ilmastonmuutos ei ole muodostunut keskeiseksi poliittiseksi teemaksi Intiassa, eivätkä ilmastonmuutoksesta kärsivät yhteisöt tunnista sitä heidän elämääsä uhkaavaksi tekijäksi, mitä se todellisuudessa on. Näistä teemoista kampanjointi tarvitsee jatkuvaa tukea pysyäkseen näkyvänä ja tehokkaana. Tässä hankkeessa strateginen fokus kohdistetaan ICJ:n (tai minkä tahansa muun kollektiivisen aloitteen, joka voi johtaa vahvaan ilmasto-oikeudenmukaisuusliikkeeseen Intiassa) voimistamiseen, sekä sen varmistamiseen, että aihepiiriin liittyvä aimpi työ saa asianmukaista ja yhteistyöhön perustuvaa jatkoa. Tällöin ilmastonmuutoksesta kärsivät yhteisöt ja intialainen kansalaisyhteiskunta saadaan liittymään yhteen ilmasto-oikeudenmukaisuuden puolesta.

Hankkeessa pyritään tavoittamaan uusia ryhmiä ja vahvistamaan näiden ymmärrystä uusliberaalin kehitysmallin, energia- ja pääomaintensiivisen talouskehityksen sekä ilmastokriisin välisistä yhteyksistä. Toiminnot sisältävät selvityksiä ja kollektiivista kampanjointia hiilivoimaloiden ja hiilikaivosten (erit. Maharashtrassa) ja vesivoiman (erit. Arunachal Pradeshissa, Assamissa, Länsi-Bengalissa ja Sikkimissä) ongelmien suhteen. Fokuksessa ovat myös suuren mittaluokan tuuli- ja bioenergiahankkeet (erit. Maharastrassa ja Karnatakassa). Lisäksi keskitytään adaptaatioon ja katastrofivalmiuteen vuoristoalueilla. Tietoa ja kokemuksia vaihdetaan eri puolilla maailmaa samantapaisten teemojen parissa kamppailevien ryhmien ja kansanliikkeiden kanssa, esimerkkeinä Financilization of Nature, sekä Siemenpuun tukemat World Rainforest Movement, Global Forest Coalition ja MEE Net. Hankkeen odotetaan tuottavan uutta tietoa suurten energiahankkeiden vaikutuksista, vahvistavan ilmasto-oikeudenmukaisuusliikettä Intiassa, lisäävän kansainvälistä verkostoitumista, sekä voimistavan yhteisöjen valmiutta ilmastonmuutokseen sopeutumiseen paikallistasolla.

Hankkeen maa tai alue : India Tilijärjestö: Rural Volunteers Centre (RVC) Hanke hyväksytty: 25.9.2014 Myönnetty tuki: 47 000€ Hankkeen toteutusaika: 11/2014 - 10/2016 Rahoituskokonaisuus: Globaali dialogi hyvän elämän (buen vivir) puolesta