Paikallisyhteisöjen vahvistaminen ja verkostoituminen aktivistien kanssa Arengin patohankkeen pysäyttämiseksi

Mother Nature on vapaaehtoisista koostuva järjestö ja kansanliike, jossa on mukana paikallisten alkuperäisyhteisöjen edustajia, nuoria aktivisteja ja muita kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Hankkeessa tehtävä kampanjointi Arengin vesivoimapatoa vastaan on erittäin tärkeää, jotta voidaan estää suunnitellun padon vahingot suojellun alueen (Central Cardamom Protected Forest, Koh Kongin maakunnassa)  erityislaatuiselle ekosysteemille ja paikallisten alkuperäisyhteisöjen ihmistoikeuksien loukkaukset.  Vahvat siteet paikallisyhteisöihin ja muihin aktivistiryhmiin, tehokas ”askel kerrallaan” –lähestymistapa, sekä  tiedostava mediakampanjointi on jo mahdollistanut sen, että Mother Nature on onnistunut viivyttämään padon rakentamisprosessia ja nostamaan sen julkisuuteen.

Tässä hankkeessa Mother Nature jatkaa hyviin yhteisösuhteisiin perustuvaa työtään varmistaakseen että paikallisyhteisöt tulevat täysin informoiduiksi oikeuksistaan, ja tuntevat itsensä tarpeeksi voimaantuneiksi (tarvittavien välineiden, kontaktien ja strategioiden kautta) vastustaakseen patohanketta julkisesti. Mother Nature aikoo myös laajentaa mediakampanjointiaan kiinnittääkseen huomiota suuriin epäjohdonmukaisuuksiin padon suhteen – eli ei ainoastaan osoittamalla sen aiheuttamia ihmisoikeusrikkomuksia ja valtavaa ekologista jalanjälkeä, vaan myös tuomalla esiin patoinvestoinnin kannattamattomuuden. Tämä tullaan tekemään hyödyntämällä uutta verkostoa, joka kohdistuu keskitettyihin, julkisiin ja innovatiiviseeiin toimiin ja kampanjointiin.

Hankkeen maa tai alue : Cambodia Tilijärjestö: Mother Nature Hanke hyväksytty: 25.9.2014 Myönnetty tuki: 15 300€ Rahoituskokonaisuus: Globaali dialogi hyvän elämän (buen vivir) puolesta