CEPN:n Indonesian sademetsänsuojelun tiedonvaihto- ja yhteistyöprojekti

Kiina on tällä hetkellä maailman suurin paperikuluttajamaa, minkä vuoksi sillä on myös suuri vastuu sellu- ja paperiteollisuuden aiheuttamista ympäristövaikutuksista. Indonesian hallituksen vahvistaman tiedon mukaan sellu- ja paperiteollisuus on palmuöljyn tuotannon rinnalla suurin sademetsän tuhoaja sekä biodiversiteetin hupenemisen, maaperän eroosion ja kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja Indonesiassa. Indonesian metsänsuojeluohjelmat kasvavat parhaillaan hyvää vauhtia, eikä Kiinan kulutuskäyttäytymistä voida sivuuttaa ongelman ratkaisemisessa. Paikallinen kestävän paperin verkosto tarvitsee tukea kiinalaisilta ympäristönsuojeluaktivisteilta.

Hankkeessa CEPN aikoo toteuttaa tutkimuksen APP:n ja APRILin Kiinan tehtaiden toiminnasta ja niiden hankkijoiden tuotanto-olosuhteista ja ympäristövaikutuksista välittääkseen tietoa kiinalaisille kuluttajille, paperinhankkijoille ja medialle. Indonesian sademetsänsuojelua pyritään toteuttamaan alueellisen yhteistyön kautta mm. vaihtamalla tietoa ja kokemuksia kiinalaisten ja indonesialaisten ympäristönsuojeluryhmien välillä. Hankkeen tarkoituksena on lisäksi toteuttaa työpajoja, joissa Indonesian metsähakkuualueille kohdistuvalta opintomatkalta saatuja tietoja ja käsityksiä jaetaan CEPN:n jäsenjärjestöille.

Tavoitteena on myös saada kiinalaiset pankit mukaan ympäristökeskusteluun ja aktiivisesti keskustella heidän kanssaan mahdollisuuksista muuttaa sijoituskohteisiin liittyviä rahoitusperusteita vastaamaan paremmin ympäristön asettamia vaatimuksia.

CEPN saa neuvonannollista tukea hankkeelleen laajempaa kokemusta omaavilta Pohjois-Amerikan ja Euroopan kestävän paperin verkostoilta.

Hankkeen maa tai alue : Asia, regional Tilijärjestö: Green Camel Bell (GCB) Hanke hyväksytty: 5.6.2014 Myönnetty tuki: 25 800€ Hankkeen toteutusaika: 08/2014 - 01/2016